7 września 2008

Nowości wydawnicze

Waldemar Krynicki w książce „Miłość jest możliwa – teoria miłości
i psychiki”
dowodzi, że nawet w dzisiejszych czasach jedyna,
prawdziwa miłość jest możliwa.

Autor jest lekarzem psychiatrą, absolwentem AM w Warszawie. Po odbyciu stażu
w Hiszpanii i Niemczech od kilku lat praktykuje we Francji, a ostatnio związał się z Uniwersytetem w Nantes. Jest to jego druga książka (pierwsza to „Na początku był lęk”), w której przedstawia oryginalną teorię miłości i psychiki. Uwagę czytelnika bez wątpienia zwróci śmiałe stawianie przez autora tez obrazoburczych dla współczesnej psychiatrii.

Waldemar Krynicki,
„Miłość jest możliwa – teoria miłości i psychiki” /
„Love is possible – The Theory of Love and Psyche”,

Medyk, Warszawa 2008, wydanie I
(edycja polska i angielska w tłumaczeniu autora);
http://www.medyk.com.pl

Archiwum