11 września 2008

Postępy w hepatologii

W dn. 22-24 czerwca br. w Mikołajkach odbyła się coroczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego: „Postępy w hepatologii”.

Patronat nad konferencją objął rektor WUM, prof. Leszek Pączek. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. Piotr Małkowski, były prezes PTH, dziekan WNoZ WUM; Komitetowi Naukowemu – prof. Anna Boroń-Kaczmarska, obecny prezes Towarzystwa.

W czasie konferencji były omawiane m.in. zagadnienia: Encefalopatia wątrobowa; Nieswoiste zapalenia jelit; Nadciśnienie wrotne; Termoablacja guzów pierwotnych wątroby; Zakażenia wirusami hepatotropowymi dawcy i biorcy wątroby; Niealkoholowe stłuszczenie wątroby; Leczenie wirusowych zapaleń wątroby; Pielęgnacja chorych z chorobami wątroby. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 uczestników, w tym goście z czołowych ośrodków hepatologicznych Europy i Izraela.

Współczesna hepatologia jest dziedziną medycyny skupiającą nie tylko specjalistów chorób zakaźnych, gastroenterologów czy chirurgów, ale również pediatrów, transplantologów, immunologów, radiologów, patomorfologów, anestezjologów, specjalistów diagnostyki laboratoryjnej, biologów, biochemików i genetyków. Bardzo istotny w procesie diagnostyczno-terapeutycznym jest udział pielęgniarek – podczas konferencji PTH po raz pierwszy zorganizowano sesję pielęgniarską.

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne od dawna widziało potrzebę stworzenia nowej, umiejącej sprostać stawianym jej wyzwaniom, kadry hepatologów. Służą temu organizowane przez Towarzystwo konferencje naukowo-szkoleniowe, cykliczne wydawnictwa oraz kursy hepatologiczne, tworzone m.in. przy współudziale Medycznej Platformy Edukacyjnej. PTH kładzie nacisk na interdyscyplinarne działania w kierunku uaktualnienia i konsolidacji wiedzy na temat hepatologii oraz wspólne rozstrzyganie problemów związanych z tą dziedziną medycyny.

Wzorem lat ubiegłych streszczenia oraz prace prezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w „Experimental & Clinical Hepatology” – naukowym piśmie PTH. W tym roku również możliwy był druk pełnych tekstów prac z zakresu transplantologii wątroby, przedstawianych podczas zjazdu, w anglojęzycznym, indeksowanym w Medline, czasopiśmie „Annals of Transplantation”.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom naukowy konferencji, jak również dobrą organizację spotkania.

Ryszard MAJKOWSKI


Archiwum