15 września 2008

Słucham? – cz. II

Cz. I zamieściliśmy w „Pulsie” nr 4/2008

W lipcu br. zostały przedstawione wyniki programu „Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej”, prowadzonego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”.

Program realizowano w 5045 szkołach. Badania objęły łącznie 92 876 dzieci: 80 592 w wieku 7 lat oraz 12 284 w wieku 8-12 lat. Prowadzono je od marca do czerwca br. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (do 5000 mieszkańców) siedmiu województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Koordynator programu, dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, podkreślił, że nie byłoby to możliwe w tak krótkim czasie bez osiągnięć współczesnej telemedycyny i Internetu. Audiometryczne badania słuchu prowadzono za pomocą Audiometru S, metodą telediagnostyki. Uzupełniały je nagranie głosu, test słowny, ankieta audiologiczna oraz natychmiastowa ocena wyników z poziomu centralnej bazy Instytutu, w rzeczywistym czasie diagnozowania pacjenta w odległej miejscowości.
Dyrektor Instytutu, prof. Henryk Skarżyński, poinformował, że z przeprowadzonych badań wynika, iż w grupie 80 592 przebadanych dzieci aż 19,4 proc. ma zaburzenia słuchu (obwodowe i/lub centralne), a 33 proc. – szumy uszne (okresowe lub stałe). Podkreślił, że u 59,5 proc. dzieci z wykrytymi zaburzeniami rodzice nie zauważyli wcześniej problemów ze słuchem.

Renata Korneluk

Archiwum