8 września 2008

Światowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia na Bemowie

W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecz- nictwa Otwartego Warszawa Bemowo obchody Światowego Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia były w tym roku połączone z jubileuszem 7-lecia istnienia zespołu i 20-leciem działalności Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wrocławskiej. Uroczystość odbyła się 16 maja br. Wzięli w niej udział m.in.: zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Kochaniak, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ligia Krajewska, przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie m.st. Warszawy Bartosz Dominiak, dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego Katarzyna Paczek oraz reprezentujący Mazowiecki Urząd Wojewódzki Jan Król. Przybyli także przedstawiciele Rady Społecznej SZPZLO, burmistrzowie gmin podwarszawskich, których mieszkańcy są pacjentami bemowskich przychodni, dyrektorzy innych stołecznych placówek służby zdrowia i firm, które współpracują przy realizacji świadczeń medycznych, a także przedstawiciele samorządów medycznych.
O jakości firmy decydują jej pracownicy – powiedział Paweł Dorosz, dyrektor bemowskiego SZPZLO, otwierając uroczystość. Doświadczenie zawodowe, etyka, empatia wobec pacjentów oraz fachowość w udzielaniu świadczeń warunkują zaufanie pacjenta. Po 7 latach mogę stwierdzić, że nasi pracownicy odznaczają się tymi cechami. Zaufało nam już drugie pokolenie mieszkańców Bemowa. Opiekujemy się 67 tysiącami pacjentów, dorosłych i dzieci, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
W ciągu minionych 7 lat zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny 3 należących do zespołu przychodni, ale też system zarządzania. Budynki zmodernizowano, zlikwidowano bariery architektoniczne, czyniąc je przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dostosowano do obowiązujących standardów świadczenia usług zdrowotnych. Stworzono wiele nowych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. W 2007 r. w SZPZLO Warszawa Bemowo udzielono ponad 700 tys. świadczeń medycznych. Ich wysoką jakość i bezpieczeństwo pacjentów gwarantuje Certyfikat ISO 9001-2000.
Tegorocznym sukcesem było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Usługami Medycznymi. Wprowadzenie go stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. System Argus, bo tak właśnie się nazywa, umożliwia prowadzenie codziennej dokumentacji pacjentów i rozliczanie usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tworzy go sieć ponad 150 stanowisk komputerowych znajdujących się w gabinetach lekarskich, rejestracjach i administracji wszystkich przychodni wchodzących w skład bemowskiego zespołu. System pozwala skuteczniej zarządzać firmą (funkcjonującą w trzech różnych, oddalonych od siebie budynkach) i kontrolować realizację umów. Jego zaletą jest również bieżąca aktualizacja wszelkich zmian wprowadzanych przez NFZ.
Podczas uroczystości najlepsi pracownicy zespołu otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. W tym roku uhonorowano nimi kilkadziesiąt osób: lekarzy, przedstawicieli średniego personelu medycznego i pracowników administracyjnych. Odznaczenia „Zasłużony dla m.st. Warszawy” otrzymali: Joanna Wośko-Matryba, Maria Liżewska i Józef Gustaw Borowski. Tytułem „Zasłużony dla ochrony zdrowia” zostali uhonorowani: Henryk Adamus, Alicja Krudysz, Jadwiga Karpowicz, Alicja Karpińska-Rejnowicz, Maria Kłoskowska, Anna Kowalska, Barbara Mitek, Jerzy Pietrzak, Elżbieta Sowiak, Danuta Tuchorska i Wanda Wiszniewska. Ponadto 20 pracowników otrzymało wyróżnienia przyznane przez dyrekcję zespołu.
Danuta Adamska
ZOZ Bemowo

Archiwum