25 września 2008

W czerwcu br. Warszawski Uniwersytet Medyczny przyznał tytuł doktora honoris causa profesorowi dr. hab. n. med. Jerzemu HOŁOWIECKIEMU

jako wyraz uznania dla wieloletniej pracy i zasług w zakresie hematologii, onkohematologii, transplantologii szpiku kostnego oraz chorób wewnętrznych.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Założyciel i wieloletni kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej, konsultant wojewódzki ds. hematologii, przewodniczący Polskiej Grupy Leczenia Białaczek PALG, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej Ministerstwa Zdrowia, krajowy przedstawiciel w komitecie badania jakości procedur transplantacyjnych i akredytacji JACIE z siedzibą w Barcelonie. Autor ponad 450 publikacji naukowych, w tym opracowania oryginalnych programów leczenia białaczek oraz nowych metod transplantacji szpiku, oraz rozdziałów w kilkunastu książkach. oprac. md

Archiwum