1 września 2008

Wędrówki po regionie: Przasnysz

Jak się leczyć, to w Przasnyszu

Przasnysz jest miastem z tradycjami. Prawa miejskie z 1427 r. i zachowany średniowieczny układ urbanistyczny centrum są tego dowodem. W późniejszych wiekach Przasnysz nie tracił miejskiego charakteru. Tutaj powstał też najstarszy szpital w północnej części Mazowsza. Otwarto go w grudniu 1852 r., a patronem został św. Stanisław Kostka, pochodzący z tego regionu. Murowany budynek z oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym i zakaźnym przetrwał do wielkiego pożaru w 1945 r.

Po wojnie dzięki staraniom lekarzy i mieszkańców w miarę szybko przystosowano poniemiecki budynek mieszkalny, w którym powstał nowy szpital. Tym razem jego patronem został doktor medycyny i filozofii Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.
Szpital, jak wszystkie obiekty zaadaptowane, był niefunkcjonalny. Miał drewniane stropy, wąskie korytarze, ogrzewano go piecami węglowymi.

Wieloletnie starania przasnyskiej społeczności doprowadziły do rozpoczęcia budowy nowego szpitala w drugiej połowie lat 80. Inwestycję realizowano bardzo długo, z licznymi perturbacjami, powszechnymi w tamtych latach. W końcu jednak, w 2002 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu.
Szpital szybko uzyskał dobrą opinię zarówno wśród mieszkańców powiatu, jak i pacjentów z sąsiednich rejonów. O jego wyposażeniu w najnowszy sprzęt oraz znacznym poszerzeniu możliwości leczniczych pisaliśmy w „Pulsie” w 2003 r. (nr 6/2003, str. 24-25). Jerzy Sadowski, dyrektor placówki, powiedział wówczas: – Przy wyposażaniu szpitala mieliśmy świadomość, że szansa następnych dużych zakupów nowoczesnej aparatury może pojawić się nawet dopiero za 100 lat. Dlatego staraliśmy się postępować rozsądnie.
Dzięki temu w szpitalu zainstalowano m.in. tomograf komputerowy, laparoskop, kolorowy Doppler do badania przepływów naczyniowych, mammograf oraz sprzęt do diagnostyki i terapii schorzeń okulistycznych. Także rozwiązania architektoniczne budynku szpitala odpowiadają wymogom współczesnej medycyny – przestronne korytarze i sale chorych, podłogi i łazienki wyłożone materiałami pozwalającymi utrzymać czystość, a do tego estetyczny wystrój.
Badania tomograficzne są przesyłane drogą elektroniczną do centrum medycznego w Warszawie do oceny specjalistów, a wynik odsyła się do Przasnysza po kilkunastu minutach. Jeżeli któryś z wyników wzbudza podejrzenie choroby wymagającej interwencji neurochirurgicznej, jest wysyłany na kolejną konsultację do Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Obecnie w szpitalu są 272 łóżka na 10 oddziałach. Najnowszy, 20-łóżkowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, został otwarty 10 marca br. Program terapeutyczny, realizowany w ośrodku, jest oparty na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia opracowanych przez Jerzego Mellibrudę. Każdy pacjent pracuje z terapeutą indywidualnie.

Jednym z najlepszych oddziałów jest pediatria. Sale chorych mają kolorowe ściany, ozdobione bajkowymi scenami (rezultat współpracy z Fundacją „Motylkowe Szpitale”).
W 2003 r. oddział przystąpił do akcji „Szpital z Sercem”, zobowiązując się do starannego wypełniania ustalonego „Dekalogu”. Na oddziale zamontowano automat telefoniczny „Telefon do mamy”, przeznaczony dla małych pacjentów. Wydawanie bezpłatnych kart telefonicznych pozwala dzieciom na stały kontakt z rodzicami.

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym obok opieki okołoporodowej świadczone są usługi w zakresie patologii ciąży na podstawowym poziomie, ginekologiczne związane
z diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Z oddziałem współpracuje Szkoła Rodzenia. Działa tu także Punkt Laktacyjny. W Poradni Położniczo-Ginekologicznej zawiązała się „Grupa wsparcia”, w której matki wzajemnie udzielają sobie porad w kwestiach karmienia piersią i pielęgnacji niemowląt. Dzięki propagowaniu karmienia piersią w szpitalu i kilku przychodniach (w tym również niepublicznych) w styczniu br. placówka otrzymała tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Dobrą opinią cieszy się tu okulistyka. Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: leczenie operacyjne jaskry, zaćmy, odwarstwienia siatkówki, zeza, urazów narządu wzroku oraz zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia, np. usunięcie skrzydlika, kępek żółtych, gradówki, plastykę powiek. Okuliści wykonują również zabiegi laserowe w przednim odcinku gałki ocznej w jaskrze oraz w tylnym w retinopatii cukrzycowej. Z oddziałem współpracuje prof. Stanisław Mrzygłód. Szkoda tylko, że średni czas oczekiwania na zabieg (z pobytem na oddziale) wynosi ok. 2 lat. To efekt stosunkowo niskich kontraktów, jakie proponuje NFZ.

Oddział Rehabilitacyjny zajmuje się przede wszystkim pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi i narządu ruchu. Korzystają oni z ciepło- i światłolecznictwa, hydroterapii, krioterapii, pola elektromagnetycznego i elektrolecznictwa. Zabiegi te są świadczone hospitalizowanym oraz pacjentom na Dziennym Oddziale Rehabilitacji.
Od 2004 r. placówka uczestniczy w Ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny Szpital”, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości oraz Wydawnictwo Rzeczpospolita, i osiąga coraz lepsze wyniki. Również w 2004 r. SP ZZOZ w Przasnyszu wdrożył normy ISO 9001:2000. Audyt certyfikacyjny przeprowadzono w szerokim zakresie: diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów w systemie specjalistycznego lecznictwa szpitalnego; świadczenia usług medycznych podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i ratownictwa medycznego.

Archiwum