19 września 2008

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Podwyżki w radomskim pogotowiu
Sukcesem zakończyły się negocjacje dyrekcji Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z lekarzami w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Stawki godzinowe wzrastają średnio o 10 proc.

Groźba zakłóceń w funkcjonowaniu pogotowia pojawiła się w czerwcu br., gdy kończyły się umowy terminowe lekarzy zatrudnionych w systemie kontraktowym. Dalszą pracę w pogotowiu medycy uzależniali od spełnienia postulatów płacowych. – Sytuacja była poważna, obawialiśmy się, że mogą pojawić się problemy z obsadą w karetkach, gdyż umowy kontraktowe dotyczą zdecydowanej większości personelu lekarskiego – mówi dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dr Piotr Kowalski.
Po intensywnych negocjacjach lekarze zgodzili się na podwyżki dwustopniowe: od lipca br. wzrost stawki godzinowej o 5 zł; od października o dalsze 2 zł. Wówczas stawka za godzinę pracy w dni powszednie dla lekarza
z II stopniem specjalizacji będzie wynosić przeciętnie 51 zł, a w dni świąteczne 53 zł. – Na więcej nas obecnie nie stać. Muszę myśleć także o środkach na podwyżki dla innych grup zawodowych zatrudnionych w pogotowiu, które od dawna z niecierpliwością czekają na wzrost wynagrodzeń – dodaje dyr. Kowalski.

XI tom Rocznika Lekarskiego
Po ponaddwuletniej przerwie ukazał się kolejny tom Radomskiego Rocznika Lekarskiego. Zwiększony objętościowo zeszyt obejmuje lata 2006, 2007 i 2008.

– To opóźnienie wynikało z przyczyn obiektywnych. Skromny zespół redaktorski był pochłonięty m.in. przygotowaniem obszernej monografii z dziedziny pulmonologii. Znaczący wpływ na zwłokę miały także długotrwałe niepokoje w radomskim środowisku lekarskim, związane z protestami płacowymi – mówi redaktor RRL, dr n. med. Wojciech Szafrański.
XI tom Rocznika zawiera różnorodne materiały. Obok prac oryginalnych, klinicznych i prac poglądowych oraz streszczeń publikacji naukowych rodzimych autorów jest także kolejna część bibliografii prac lekarzy radomskich. Odrębną grupę stanowią noty biograficzne lekarzy z regionu radomskiego oraz zapiski kronikarskie, w tym m.in. wykaz lekarzy ziemi radomskiej mających tytuły i stopnie naukowe, lista lekarzy odchodzących na emeryturę i lista lekarzy zmarłych w ostatnich 3 latach. Obszerną część XI tomu RRL stanowią wspomnienia radomskich lekarzy: Stanisława Misiągiewicza
i Barbary Białeckiej-Dziuby. – Zróżnicowany charakter wydawnictwa jest zamierzony przez redakcję. Chcemy dokumentować dorobek naszego środowiska w możliwie szerokim wymiarze. Stąd obok prac czysto naukowych obecność wspomnień oraz kronik historycznych. Rocznik to być może jedyne miejsce, gdzie możemy upamiętnić twórczą działalność lekarzy z naszego regionu – mówi współredaktor RRL, dr n. med. Robert Wiraszka.
Wydawcą Radomskiego Rocznika Lekarskiego jest kierowana przez dr. Szafrańskiego Fundacja „Oddychanie”. Publikacja obecnego tomu była możliwa dzięki wsparciu Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Delegatury Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Redaktorzy RRL zapowiadają wydanie kolejnych tomów. – Ciągle czekamy na teksty. Zachęcamy nasze Koleżanki i Kolegów do pisania. Koledzy, do piór! – apelują dr Szafrański i dr Wiraszka.

Nowe władze w szpitalu w Lipsku
Nina Siejko została nową szefową Szpitala Powiatowego w Lipsku.

Zastąpiła na tym stanowisku Leokadię Dąbrowską, która przeszła na emeryturę.
O powierzeniu funkcji dyrektora placówki zdecydowały władze powiatu lipskiego, którym podlega lecznica. Nowa dyrektor (podobnie jak jej poprzedniczka) jest z wykształcenia pielęgniarką – absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i zarządzania w ochronie społecznej.
Nina Siejko dotychczas pracowała w Liceum Medycznym w Lipsku i w szpitalu psychiatrycznym. Ostatnio kierowała Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzyżewicach.
Nowa dyrektor rozpoczyna kierowanie szpitalem we wrześniu, po wygaśnięciu dotychczasowych zobowiązań zawodowych.

Archiwum