20 września 2008

Żyły i żylaki

Na przewlekłą chorobę żylną (PChŻ) cierpi w Polsce prawie 50 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn. Nieleczona prowadzi do powstania żylaków i owrzodzeń żylnych podudzi lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. U większości pacjentów zgłaszających się do lekarzy występują już zaawansowane stadia choroby.

Zaniedbanie leczenia przewlekłej niewydolności żylnej powoduje powikłania i znacznie pogarsza jakość życia. PChŻ jest chorobą stosunkowo mało znaną i społecznie bagatelizowaną. Większość ludzi kojarzy ją raczej z defektem kosmetycznym niż z przewlekłym procesem prowadzącym w niektórych przypadkach do znacznych komplikacji zdrowotnych.

III ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-diagnostycznej „Servier w trosce o żyły”, której celem było upowszechnienie wiedzy na temat tego schorzenia oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych mieszkańców 8 miast kraju, patronowali: prof. Wojciech Noszczyk oraz prof. Walerian Staszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

mkr

Archiwum