21 października 2008

Jazdów

11 września 2008 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego przy ul. Jazdów 1 odbyła się uroczysta promocja książki „Jazdów” pod redakcją prof. Edwarda RUŻYŁŁY.

Ta unikatowa monografia omawiająca historię Skarpy Ujazdowskiej i zamku od czasów najdawniejszych do współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Szpitala Ujazdowskiego i Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (CW San), została wydana przez Wojskowy Instytut Medyczny przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie.
Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Teatralnego Maciej Nowak. W imieniu Wojskowego Instytutu Wojskowego głos zabrał gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Książkę omówiła mgr Danuta Augustynowicz.
Prof. Edward Rużyłło, niestety, nie był obecny – przesłał do zgromadzonych ciepły list.
Włodzimierz Cerański

Archiwum