26 października 2008

Jubileusz PTH

Polskie Towarzystwo Higieniczne jest jedną z najstarszych polskich organizacji społecznych działających w dziedzinie ochrony zdrowia. W tym roku obchodzi jubileusz 110 lat istnienia.

Polskie Towarzystwo Higieniczne powstało w marcu 1898 r., pierwotnie jako Warszawskie Towarzystwo Higieniczne – instytucja mająca na celu krzewienie oświaty zdrowotnej i prewencji chorób w szkole, miejscu pracy i innych środowiskach. Założycielami Towarzystwa byli m.in. lekarze, inżynierowie i dziennikarze, wśród nich znany pisarz i publicysta Aleksander Głowacki – Bolesław Prus. Jednak jego główny twórca i organizator to dr med. Józef Polak.
Założenia statutowe osiągano poprzez kształtowanie i rozwój podstawowych działów higieny, a zwłaszcza higieny komunalnej, szkolnej i higieny pracy. Polskie Towarzystwo Higieniczne na początku XX w. spełniało funkcję publicznej instytucji naukowej. Marcin Kacprzak uważał, że realizowało ono nieformalną funkcję ministerstwa zdrowia, propagując szeroko hasło: „Przez rozwój higieny do zdrowia populacji narodu”. Organem PTH było czasopismo „Zdrowie”, wydawane od 1885 r. Z inicjatywy Towarzystwa organizowano wystawy higieniczne, zjazdy naukowe, odczyty i prelekcje, wybudowano Instytut Higieny Dziecięcej
w Warszawie i Sanatorium Przeciwgruźlicze w Rudce (1908), powstawały też ogrody dla dzieci, łaźnie i kąpieliska.
Po II wojnie światowej Towarzystwo wznowiło działalność w 1956 r. z inicjatywy prof. Marcina Kacprzaka, który był szóstym prezesem PTH. Obecnie jest nim
dr Kazimierz Dragański
.
mkr

Archiwum