17 października 2008

Punkty edukacyjne

Ponieważ rozporządzenie MZ nie precyzuje daty początkowej I okresu rozliczeniowego, NRL uchwałą z 19 września br. ustanowiła datę początkową na 27 września 1997 r. – tym samym I okres rozliczeniowy trwa 11 lat i 2 miesiące.

Archiwum