3 października 2008

Setne urodziny Profesora

Polskie Towarzystwo Lekarskie 14 sierpnia 2008 r. zorganizowało piękny jubileusz – stulecia Profesora Stefana WESOŁOWSKIEGO,
znanego i cenionego urologa.

Jubilat został uhonorowany dyplomem PTL. Współgospodarzem spotkania była Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 mszą w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie, celebrowaną przez proboszcza tej parafii, ks. Tadeusza Balewskiego. Po zakończeniu mszy – pierwszy złożył życzenia ks. proboszcz, potem rodzina, przyjaciele, wśród których znalazło się wielu znanych profesorów. Szacowny Jubilat wraz ze wszystkimi obecnymi udał się następnie do Klubu Lekarza pod Gigantami w Alejach Ujazdowskich, gdzie w bramie został powitany fanfarami granymi przez czterech trębaczy. Po tradycyjnej lampce szampana Profesor zasiadł przy honorowym stole, mając po swojej prawej stronie, ku ogólnemu
zaskoczeniu, aktorkę Irenę Kwiatkowską. Był również obecny syn Profesora.
Pierwszy przemówił prof. Tadeusz Tołłoczko, potem prof. Woy-Wojciechowski, a następnie przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Włodarczyk, który składając życzenia, wręczył Jubilatowi piękną lampę (por. „Puls” nr 9/2008). Na koniec zabrał głos jeden z młodych lekarzy z Ciechanowa (prof. Wesołowski po wieloletniej pracy w Szpitalu Dzieciątka Jezus został „zesłany” do Ciechanowa). Podkreślił, że wiedza medyczna i wartości moralne, jakimi powinien się kierować lekarz, są kontynuowane i zawsze będą wzorem postępowania.
Jubilat w krótkich słowach podziękował i zaintonował mocnym głosem pieśń biesiadną, zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewania. Zdjęcia robiła naczelna redaktor „Pulsu” Ewa Gwiazdowicz.
W sali było bardzo gorąco i duszno – wszyscy wachlowali się serwetkami, tylko Jubilat był w doskonałej kondycji.
Niech żyje nam Profesor!
Anna Bieżańska (na zdjęciu z Jubilatem)

Archiwum