16 października 2008

Symonia serc

We wrześniu br. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego prowadziło kampanię informacyjną „Symfonia serc”. Jej celem było zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących na SM.

Nasza kampania to próba przeciwdziałania niskiemu poziomowi wiedzy o stwardnieniu rozsianym. To szansa dla wszystkich, którym nie jest obojętne cierpienie chorych, by połączyli swoje siły w zgodnej „symfonii serc” i wspólnie pokonali mur obojętności dzielący osoby z SM od normalnego życia – mówi przewodnicząca PTSR Izabela Czarnecka.
W Polsce żyje ok. 60 tys. osób z SM. Jednym z ich problemów jest dostęp do leczenia modyfikującego przebieg choroby. Z tzw. terapii immunomodulującej, która powstrzymuje postęp choroby i daje pacjentom nadzieję na normalne życie, korzysta w Polsce jedynie ok. 2 proc. osób ze stwardnieniem rozsianym (w UE ok. 25 proc). Nawet jeśli chory otrzyma niezbędną terapię, po dwóch, maksymalnie trzech latach, niezależnie od uzyskanych rezultatów, traci szansę na jej kontynuowanie. W kraju brakuje także specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych.
mkr

Archiwum