18 października 2008

Uwaga! Absolwenci PAM i AM w Lublinie!

11 października 2008 r., w ramach
uroczystych obchodów 60-lecia istnienia uczelni,
jest planowane SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ.

Wpłaty w wysokości 100 zł za udział w pikniku
na ul. Rybackiej oraz 50 zł za pakiet jubileuszowy
(monografia, koszulka, upominek) należy dokonać na konto: Pomorska Akademia Medyczna,
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 – 57106000760000331000159646,
z dopiskiem: ZJAZD ABSOLWENTÓW.
Szczegółowe informacje na: www.ams.edu.pl
– w zakładce „60 lat PAM”; „Zjazd Absolwentów”.
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
w ramach obchodów 60-lecia
Pomorskiej Akademii Medycznej

***

24 października 2008 r. w hotelu „Victoria”
w Lublinie, z okazji 30. rocznicy ukończenia studiów, odbędzie się ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AM W LUBLINIE Z ROKU 1978.


Koszt uczestnictwa: 250 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Zbigniew Warchoł – BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba – 83943410832003130306870001,
z dopiskiem: ZJAZD ABSOLWENTÓW.
Potwierdzenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty, dokładnym adresem oraz numerem telefonu należy przesłać do 10 października br. na adres: Zbigniew Warchoł, ul. Zielona 9, 39-460 Nowa Dęba (tel. 0601-404-167;
e-mail: zb_ginek@tlen.pl).
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
AM w Lublinie,
rocznik 1972-1978

Archiwum