16 października 2008

Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP informuje

25 października br. Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc wspólnie z Societé Respiratoire de la Langue Française organizują III polsko-francuską konferencję poświęconą chorobom płuc, w języku francuskim, z udziałem ekspertów z Francji i Polski.
Obrady odbędą się w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury.
Szczegółowe informacje u organizatorów spotkania:
doc. Joanny Domagały-Kulawik
(e-mail: domagalakulawik@gmail.com),
prof. Jana Zielińskiego, (e-mail: janziel@gmail.com)
i dr. Tadeusza M. Zielonki (501-143-324,
e-mail: tmzielonka@wp.pl).

21 listopada br.– z okazji 100-lecia powstania Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce – Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP wraz z kierownictwem Zespołu w Rudce organizują uroczystą sesję naukową pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
I część spotkania – o godz. 10.00 w siedzibie SSZZOZ w Rudce, al. Dunina 1; II część – o godz. 12.40 w Gminnym Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22. W programie tematy historyczne dotyczące szpitala w Rudce i jego twórców, jak również zagadnienia dotyczące epidemiologii, kliniki, diagnostyki mikrobiologicznej, radiologicznej i immunologicznej gruźlicy.
Szczegółowe informacje u sekretarza Oddziału
Jacka Jagodzińskiego (tel. 604-957-483,
e-mail: jacjagod@mediclub.pl)
oraz u dyrektor Zespołu Marianny Zambrzyckiej
(e-mail: mzambrzycka@rudka.com.pl).

22 listopada br., o godz. 9.30, w Warszawie, w Novotelu Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP organizuje 21. sesję Szkoły Pneumononologii nt. pneumonologii dziecięcej, z udziałem ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Szczegółowe informacje u kierownika kursu
Tadeusza M. Zielonki (tel. i e-mail – patrz wyżej)
oraz sekretarza Oddziału Jacka Jagodzińskiego
(tel. i e-mail – patrz wyżej).

Wstęp jest bezpłatny. Organizator wystąpi do OIL w Warszawie o przyznanie punktów edukacyjnych.
http://www.ptchp.home.pl

Archiwum