9 listopada 2008

Stomatologia – Rok polskiej implantologii

Był to rok bogaty w wydarzenia implantologiczne, z których najbardziej doniosłym, promującym Polskę, Warszawę oraz polską implantologię, był XVII Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji (European Association of Osteointegration). Warszawa, pierwsza z krajów byłego bloku wschodniego, została 3 lata temu wybrana jako miejsce kongresu – pierwszy raz w historii EAO. Wybór miejsca i tematyki okazał się trafny, zostały bowiem spełnione oczekiwania zarówno uczestników kongresu, jak i władz EAO.
Przewodniczącymi kongresu byli prof. David Harris (Trinity College, Dublin) oraz piszący te słowa (prof. Andrzej Wojtowicz – przyp. red.). Zjazd przywiódł prawie 3000 uczestników, których w czasie obrad pomieściły Sala Kongresowa oraz Sale Warszawska i Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki. Dogodna lokalizacja (bliskość hoteli) wpłynęła korzystnie na frekwencję i integrację implantologów z 64 krajów świata (nie było delegacji z Rosji). Wśród uczestników znalazła się m.in. zaprzyjaźniona grupa kolegów z Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego.

Polskę reprezentowało ok. 200 uczestników, przeważnie członków OSIS-EDI – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – dla których po raz pierwszy w historii EAO zorganizowano narodową sesję implantologiczną. Dr Ł. Łomżyński (Katedra Protetyki WUM), dr P. Wychowański (Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM), prof. A. Wojtowicz, dr K. Śliwowski (Düsseldorf) oraz dr P. Majewski (Kraków, UJ) przedstawili nasze sztandarowe dokonania naukowe w dziedzinie implantologii. Wyboru wykładowców dokonano na podstawie publikacji oraz informacji internetowych dotyczących autorów. Sesję tę prowadzili prof. Eugeniusz Spiechowicz oraz prof. David Harris, który bardzo wysoko ocenił poziom naukowy wystąpień. Ww. prezentacje odbywały się w języku angielskim.
Sesję polską, którą otworzył dr Ryszard Majkowski, zaszczycił swą obecnością prof. Kazimierz Ostrowski, emerytowany histolog i embriolog WUM. Patronami medialnymi tej sesji były internetowa Medyczna Platforma Edukacyjna (MPE) oraz Dental Tribune International (DTI).

Otwarcia kongresu dokonali prof. F. Neukam, prezydent EAO, oraz prof. E. Kamińska, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ceremonię zaszczycili swą obecnością prof. Maria Wierzbicka, prof. Eugeniusz Spiechowicz oraz przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej Włodarczyk. Zabrakło pani minister zdrowia i zaproszonych przedstawicieli MZ.
Po oficjalnych przemówieniach wykład inauguracyjny pt. „Dzieci Wszechświata” wygłosił prof. Aleksander Wolszczan, sławny astrofizyk, pracujący na Uniwersytecie w Pensylwanii. Fragmenty tego wykładu pokazuje TVN 24 przy okazji rozmów na temat politycznej przeszłości prof. Wolszczana. W dniu jego występu media polskie obiegła informacja o współpracy słynnego astrofizyka ze służbą bezpieczeństwa. Wykład został wygłoszony dzięki stanowczemu stanowisku przewodniczących kongresu, którzy zdecydowanie oddzielili kwestie polityczne od spraw naukowych, reprezentowanych przez nominowanego do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki prof. Wolszczana. On sam po wykładzie udzielił w TVN wywiadu. Następnie był gościem wydanej przez EAO uroczystej kolacji.

Wracając do programu EAO, należy wspomnieć o wystąpieniach dwóch Polaków na sesjach plenarnych, wygłoszonych przy pełnej sali. Dr Piotr Okoński i dr Marek Karaś (WUM, Dubaj – wychowanek AM w Warszawie), bo o nich mowa, zaprezentowali wspaniale przygotowane wykłady nt. okołozabiegowej opieki pacjentów implanto-protetycznych oraz nt. chirurgii rekonstrukcyjnej wad wrodzonych twarzoczaszki.
Niezwykle atrakcyjne okazały się też nowatorskie sesje kongresu, dotyczące genomiki, proteomiki oraz powierzchni implantów, a także (pierwszy raz) implantologii ortodontycznej oraz gero-implantologii – sale wykładowe były pełne.
Poza obradami na walnym zgromadzeniu wybrano nowego prezydenta EAO – prof. Christofa Hammerle, znanego implantologa ze Szwajcarii, byłego członka Zarządu IADR.

Obowiązek organizacji naukowej kongresu ze strony polskiej wzięli na siebie prof. Elżbieta Nastalska-Mierzewińska oraz piszący te słowa.
Było to bardzo ważne wydarzenie naukowe w moim życiu. Dedykowałem ten kongres moim mistrzom, profesorom AM, WUM, moim wychowankom i kolegom. Wiem też, że udała mi się promocja Warszawy i Polski – wielu uczestników przysłało już listy gratulacyjne i obietnice ponownego odwiedzenia naszego kraju.

Andrzej WOJTOWICZ

Prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz
jest kierownikiem Zakładu Chirurgii
Stomatologicznej ISWUM

Od lewej: M. Romańska (Warszawa), A. Wojtowicz (WUM), J. Harris (Dublin), A. Włodarczyk (Warszawa), D. Harris (EAO, Dublin), A. Wolszczan (Uniwersytet w Pensylwanii), R. Majkowski (Warszawa)

Archiwum