1 listopada 2008

Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP informuje

21 listopada br. – z okazji 100-lecia powstania Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce – Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP wraz z kierownictwem Zespołu w Rudce organizują uroczystą sesję naukową pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

I część spotkania – o godz. 10.00 w siedzibie SSZZOZ w Rudce, al. Dunina 1; II część – o godz. 12.40 w Gminnym Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22. W programie tematy historyczne dotyczące szpitala w Rudce i jego twórców, jak również zagadnienia dotyczące epidemiologii, kliniki, diagnostyki mikrobiologicznej, radiologicznej i immunologicznej gruźlicy.
Szczegółowe informacje u sekretarza Oddziału Jacka Jagodzińskiego (tel. 604-957-483, e-mail: jacjagod@mediclub.pl) oraz u dyrektor Zespołu Marianny Zambrzyckiej (e-mail: mzambrzycka@rudka.com.pl).

22 listopada br., o godz. 9.30, w Warszawie, w Novotelu Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP organizuje 21. sesję Szkoły Pneumononologii nt. pneumonologii dziecięcej, z udziałem ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Szczegółowe informacje u kierownika kursu Tadeusza M. Zielonki (tel. 501-143-324, e-mail: tmzielonka@wp.pl) oraz sekretarza Oddziału Jacka Jagodzińskiego (tel. 604-957-483, e-mail: jacjagod@mediclub.pl).

Wstęp jest bezpłatny. Organizator wystąpi do OIL w Warszawie o przyznanie punktów edukacyjnych.
http://www.ptchp.home.pl

Archiwum