2 listopada 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia
29 września br. w Siedlcach odbyła się VIII Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia Województwa Mazowieckiego.

Szkoły te przygotowują swoich wychowanków do promowania aktywnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Podczas olimpiady oceniano umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
a także sprawność fizyczną i pomysłowość. W konkursie startowały reprezentacje 8 miast. Zwyciężyli gospodarze, czyli ekipa z II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach, na co dzień współpracująca z tutejszym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.
W olimpiadzie wzięło udział prawie 600 uczniów z 7 Szkół Promocji Zdrowia: z Siedlec, Płocka, Ostrołęki, Radomia, Warszawy i z Ciechanowa. Pierwsza taka olimpiada odbyła się
w 2000 r. w Siedlcach. Szkoły Promocji Zdrowia powstały w 1990 r. Są prowadzone przez szpitale wojewódzkie. Program nauki jest skierowany do młodzieży licealnej.

Łączenie szpitali w Siedlcach
Łączenie szpitala miejskiego i wojewódzkiego w spółkę nie stoi w sprzeczności z linią polityczną PiS-u – uważają należące do tej partii władze Siedlec.

„Prawo i Sprawiedliwość” głośno sprzeciwia się prywatyzacji szpitali, ale jego lokalni działacze podkreślają, że po utworzeniu spółki, która połączy obie siedleckie placówki, jedynymi jej właścicielami pozostaną samorządy miasta i województwa. Zdaniem władz miasta, przy obecnym finansowaniu forma zakładu opieki zdrowotnej nie daje miejskiemu szpitalowi szans przetrwania. Dlatego przekształcenia są niezbędne. Według samorządowców, obecne działania oddalają prywatyzację miejskiego szpitala. Zaniechanie ich skutkowałoby bowiem bankructwem placówki i sprzedaniem jej przez syndyka.

SP ZOZ Łosice zaczyna przynosić zyski
Łosicki szpital był na krawędzi bankructwa, jednak po wprowadzeniu działań restukturyzacyjnych placówka zaczyna przynosić zyski.

Zwolniono 82 pracowników, a poradnie specjalistyczne z ul. Narutowicza przeniesiono do budynku szpitala na ul. Słoneczną.
W lipcu bilans zysków i strat był dodatni, nawet oddział chirurgii jednego dnia wykonał kontrakt z zyskiem 7 tys. zł. Po podpisaniu kontraktu z NFZ zostaną uruchomione dwa nowe oddziały: rehabilitacji i ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy). Planuje się zakup tomografu komputerowego, a z funduszy unijnych – przeprowadzenie komputeryzacji placówki. W lipcu wszyscy pracownicy SP ZOZ Łosice otrzymali podwyżki od 68 do 350 zł. Obecnie najniższa pensja (pracowników obsługi) wynosi 1300 zł.

Likwidacja oddziału w Łukowie

1 stycznia 2009 r. w łukowskim szpitalu zostanie zlikwidowany Oddział dla Przewlekle Chorych.

Oddział zostanie zlikwidowany, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca szpitalowi pieniędzy za jego prowadzenie. Powstanie natomiast oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej. Pozostaną na nim tylko ci pacjenci, którzy będą wymagali takiej formy leczenia, a więc po bardzo skomplikowanych urazach i ciężkich wypadkach. Na nowym oddziale będzie mogło przebywać 25 pacjentów, czyli
o 20 mniej niż do tej pory.

Mammograf w Żurominie
Szpital Powiatowy w Żurominie pozyskał kolejny nowy sprzęt specjalistyczny.

W ramach programu „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi – doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych” zakupiono nowy aparat RTG do diagnostyki mammograficznej z wyposażeniem i rozbudową systemu cyfrowego o opcję mammograficzną. Na realizację przedsięwzięcia z budżetu województwa mazowieckiego wyasygnowano kwotę 314 285 zł. SPZZOZ w Żurominie przeznaczył na ten cel 35 715 zł. W ramach całego programu zakupiono 7 aparatów mammograficznych dla szpitali powiatowych na terenie Mazowsza.

Piknik zdrowotny w Halinowie
21 września br. na terenie Domu Kultury w Halinowie odbył się piknik edukacyjny „Bądź zdrowy i bezpieczny”.

Celem organizatora – Gminnego Centrum Informacji – była promocja zdrowia i profilaktyki oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy. Gminne Centrum Informacji zorganizowało bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Można było także sprawdzić poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, wykonać spirometrię, zasięgnąć porad dietetyka i ekspertów w zakresie żywienia niemowląt oraz sprawdzić stan zdrowia jamy ustnej. Chętni mogli oddać krew. Zorganizowano też pokaz ratownictwa drogowego, podczas którego zademonstrowano współdziałanie służb ratowniczych: straży pożarnej, służb medycznych oraz policji. Ponadto na imprezie rozprowadzono bezpłatne materiały na temat zagrożeń związanych z narkomanią oraz z przemocą w rodzinie.

ISO w Płońsku
24 września br. Centralna Sterylizatornia płońskiego szpitala otrzymała Certyfikat ISO 9001:2000.

Na ręce dyrektora naczelnego SP ZZOZ w Płońsku Józefa Świerczka oraz kierownika CS Elżbiety Sztark i pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością Marzeny Car-Dul – certyfikat wręczył Tomasz Turkiewicz, prezes Zarządu firmy QS ZURICH sp. z o.o., która zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania jakością.
Wdrożenie systemu podniesie bezpieczeństwo pacjentów poprzez zapewnienie wysokiej jakości materiałów, sprzętów i urządzeń potrzebnych do świadczenia usług medycznych. Poprawi on planowanie i organizację pracy, zwiększy jej efektywność, przyniesie także korzyści finansowe. Szpital podejmuje starania o to, aby Certyfikat ISO otrzymały wszystkie oddziały.

Archiwum