11 listopada 2008

Z radomskiej delegatury

Remonty w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu
Ponad 9 mln zł będzie kosztowała modernizacja Szpitala Psychiatrycznego w radomskich Krychnowicach. Pieniądze pochodzą z dotacji przyznanej przez sejmik województwa mazowieckiego.

– Tak rozległego frontu robót nie mieliśmy od dawna – mówi dyr. lecznicy Mirosław Ślifirczyk. Najwięcej środków (aż 5,6 mln zł) pochłonie budowa dwóch kotłowni gazowych oraz wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody. – To inwestycja, która w dłuższym okresie pozwoli na znaczne oszczędności w szpitalu. Starą kotłownię węglowo-miałową zastąpi nowoczesna, w pełni zautomatyzowana kotłownia na gaz. Wymiana przyczyni się do redukcji kosztów, jak również do zmniejszenia zatrucia środowiska – podkreśla dyrektor.
Równocześnie z wymianą sieci c.o. jest prowadzona druga inwestycja – modernizacja pawilonu szpitalnego nr 7. – Podjęcie robót w znacznym stopniu zostało wymuszone koniecznością dostosowania pomieszczeń lecznicy i urządzeń infrastruktury szpitalnej do obecnie obowiązujących przepisów. Aby sprostać wysokim standardom unijnym, musimy wykonać szereg prac remontowych – tłumaczy szef placówki.
W ramach modernizacji zostanie zainstalowany dźwig szpitalny i wybudowana klatka schodowa. Planuje się także wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę glazury i terakoty w sanitariatach oraz wymianę wykładziny podłogowej. Całość będzie kosztowała 3,3 mln zł. Prace remontowe odbywają się bez ograniczenia zakresu udzielanych usług medycznych – na czas prowadzenia robót pacjenci zostali przeniesieni do innych pomieszczeń.
Tegoroczne prace nie kończą gruntownej modernizacji szpitala. Dyrekcja placówki zapowiada, że do 2012 r. zostaną wyremontowane wszystkie oddziały. Długoletni plan inwestycyjny przewiduje, że w kolejnym etapie zostanie rozbudowana izba przyjęć oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. – To będzie nasz priorytet, gdyż obecnie na miejsce w ZOL (który mieści teraz 100 łóżek) czeka się nawet 2 lata – dodaje dyr. Ślifirczyk.

Szpital przypomina plac budowy

W placówce gościł m.in. konsul honorowy Kanady Henry Lebioda

Przychodnia w Iłży pod zarząd gminy
Po kilku latach starań władze samorządowe Iłży przejęły nadzór nad miejscowym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej.

Decyzję w tej sprawie podjęli radni powiatu radomskiego, którym dotychczas podlegał ZPOZ.
Uchwała o przekazaniu przychodni jest swego rodzaju dokończeniem zmian, jakie dokonały się podczas wprowadzenia w 1998 r. reformy samorządowej, gdy w całej Polsce przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej trafiły pod zarząd gmin. Jednak w Iłży nie udało się tego przeprowadzić, gdyż z usług przychodni korzystali mieszkańcy kilku gmin, w tym z Rzeczniowa i Kazanowa, które nie należą do powiatu radomskiego. Władze centralne zdecydowały wówczas, że iłżecka przychodnia wejdzie w skład powiatowej służby zdrowia w Radomiu. – Przekazanie prowadzenia przychodni samorządowi gminy jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców tego regionu. To przykład dobrego współdziałania władz powiatowych i gminnych – powiedział wicestarosta powiatu radomskiego Krzysztof Górak. Z decyzji radnych cieszą się władze Iłży. – Dzięki zmianom możemy sami decydować o organizacji ochrony zdrowia naszych mieszkańców – podkreśla burmistrz Iłży Andrzej Moskwa.
Przychodnia będzie się mieściła w tym samym budynku, co do tej pory. Zmieni się jedynie pracodawca. ZPOZ będzie obsługiwać ponad 16 tys. osób z gminy Iłża, a także zarejestrowanych już w tej placówce mieszkańców z niektórych wsi w sąsiednich gminach. W Ośrodku Zdrowia w Jasieńcu (podległym ZPOZ) zostanie wykonany remont. Gmina chce też wystąpić o pieniądze z funduszy unijnych na rozwój nowej placówki medycznej. Przychodnia w Iłży jeszcze pod kierownictwem władz powiatu radomskiego miała dobre wyniki finansowe. W pierwszym półroczu br. zanotowała zysk w wysokości ok. 100 tys. zł.

Copernicus w RSzS
Nowoczesny tomograf oczny Copernicus trafił do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jak podkreśla ordynator okulistyki w RSzS, dr Jan Kwiatkowski, nowy sprzęt umożliwia szybkie i dokładne badanie siatkówki oka, jest ono nieinwazyjne i bezbolesne. Uzyskany obraz pozwala diagnozować m.in. jaskrę na wstępnym etapie rozwoju, zanim pojawią się zmiany w polu widzenia. Można również wykryć zmiany nowotworowe. – Tomograf znacznie rozszerza nasze możliwości diagnostyczne. To duży postęp w wyposażeniu radomskiej okulistyki – mówi ordynator.
Zakup aparatury był możliwy dzięki wsparciu z budżetu miasta. Tomograf kosztował 200 tys. zł.

Archiwum