4 stycznia 2009

Debata o zdrowiu

Centrum Komunikacji Medialnej, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 20 października 2008 r. zorganizowały debatę nt. „Nowe choroby cywilizacyjne – metody leczenia i koszty społeczne”.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Jerzy Kruszewski, krajowy konsultant w dziedzinie alergologii, prof. Jan Tatoń, ekspert w dziedzinie diabetologii, dr Joanna Meder, kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie, Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych, Janusz Nowak, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, Grażyna Kaplińska-Wawrzyńczyk, naczelny lekarz ZUS, dr Wojciech Lubiński, specjalista w dziedzinie pneumonologii i alergologii, Ada Jabłońska, główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, oraz lekarze, przedstawiciele środowisk pacjentów i dziennikarze. Dyskusję poświęcono problemom zaburzeń zdrowia psychicznego i psychiatrii środowiskowej, chorobom alergicznym oraz cukrzycy. mkr

Archiwum