18 stycznia 2009

Kongres pulmonologów w Berlinie

XVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS – European Respiratory Society), zorganizowany w dn. 3-8 października 2008 r. w Berlinie, już po raz czwarty odbył się w tym mieście.

Zarejestrowano blisko 20 tys. uczestników. Zjazd zorganizowano w Centrum Kongresowym, w 19 salach wykładowych (w tym w 2 olbrzymich – na blisko 4 tys. osób każda). Wykorzystano również hale na wystawę firm farmaceutycznych i na prezentację posterów. Przez 3 i pół dnia prawie wszystkie sale były wykorzystane od godz. 8.30 do 19.00.
Odbyło się 465 sesji naukowych (!). Zgłoszono ponad 5 tys. doniesień. 300 recenzentów powołanych przez organizatorów zakwalifikowało do prezentacji, ustnej lub posterowej, ok. 4700 prac. Oprócz tego były jeszcze referaty zaproszonych wykładowców, sesje interaktywne, posterowe, a także sesje poświęcone naukowcom zasłużonym dla rozwoju światowej pulmonologii.
Dyplomy i honorowe odznaczenia: otrzymali: prof. Jay Nadel z Kalifornii, znakomity fizjopatolog, współautor najnowszego podręcznika chorób układu oddechowego (napisanego wspólnie z prof. Murrayem); prof. Maclem z Kanady, niezaprzeczalny autorytet w dziedzinie mechaniki oddychania; oraz prof. Cotes z Wielkiej Brytanii, twórca nowoczesnej tlenoterapii, pojęcia pojemności dyfazyjnej, a także konstruktor masek tlenowych (m.in. dla himalaistów).

75 tematów wybrano do prezentacji ustnych, 132 tematy zaliczono do sesji posterowych, a 55 omawiano na sesjach, w czasie których uczestnicy dyskutowali przy komputerach. (W grupie klinicznej ERS przeważa opinia, że tradycyjna forma dyskusji posterowych jest jednak lepsza i wygodniejsza niż forma elektroniczna).
Przedstawione zagadnienia obejmowały: genetykę, epidemiologię, pediatrię, geriatrię, chirurgię, onkologię, choroby towarzyszące we wszystkich aspektach medycyny klinicznej i doświadczalnej. Zainteresowani mają do dyspozycji blisko 500 „słów kluczowych”, pod którymi mogą znaleźć interesujące ich streszczenia prac w European Respiratory Journal 2008:32:supl. 52.

Organizatorzy kongresu zasługują na uznanie. Oznakowanie poszczególnych sal olbrzymiego kompleksu architektonicznego było doskonałe, sesje zawsze zaczynały się punktualnie, obsługa audiowizualna była bezbłędna. Uczestnicy zjazdu korzystali bezpłatnie ze wszystkich miejscowych środków lokomocji na terenie Berlina.
Gospodarzom następnego kongresu – w Wiedniu – należy życzyć utrzymania równie wysokiego poziomu organizacyjnego.

Kazimierz L. MAY

Archiwum