7 stycznia 2009

Listy – Groźba zapaści leczenia klinicznego

List ten piszę w imieniu Koła Słuchaczy Szkoły Zaorskiego oraz Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim.
Obecnie już nie pracujemy zawodowo, ale każdy z nas ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy zawodowej, naukowej, wyjazdy zagraniczne i stanowiska kierownicze
w zakładach naukowych i szpitalach. Koło nasze istnieje wiele lat, organizujemy stałe spotkania i staramy się brać udział w życiu towarzystw naukowych i społecznych. Śledzimy pilnie wszystkie ukazujące się w „Pulsie” artykuły i informacje dotyczące projektów zmian organizacji służby zdrowia w Polsce. Po zapoznaniu się z nimi, zwłaszcza tymi, które ukazały się w „Pulsie” nr 10 i 11/2008, postanowiliśmy zabrać głos. Chodzi o zaistniałą ostatnio sytuację, gdy Prezydent RP zawetował parę ustaw dotyczących reorganizacji służby zdrowia przedstawionych przez rząd, a po uzasadnieniu swego negatywnego stanowiska nie zaproponował żadnych rozwiązań w miejsce zawetowanych, tak więc pozostajemy w „gołym polu” bez perspektyw.
Dalej wiadomo, że odbyło się ważne spotkanie dyrektorów szpitali klinicznych z całej Polski, którzy udowodnili, iż za wprowadzone przez NFZ stawki pieniężne, znacznie niższe od tych, które dyrektorzy szpitali przedstawili jako minimalne, leczenie będzie znacznie ograniczone, a nieraz niemożliwe bez zaciągnięcia długów. W ten sposób może dojść do zapaści leczenia klinicznego. Leczenie nie osiągnie poziomu oczekiwanego przez chorych mimo wysokiej wiedzy lekarzy klinicznych, posiadanych możliwości technicznych i wyposażenia klinik.
Kolejny raz wszystkie niezaspokojone potrzeby w leczeniu specjalistycznym zostaną przerzucone na barki lekarzy, ordynatorów i dyrektorów szpitali.
Po tym wstępie (dość smutnym) zwracamy się do redakcji „Pulsu” z propozycją, aby dla szerszego wyjaśnienia obecnej sytuacji w naszej służbie zdrowia zechciała zaprosić kompetentnego autora z bezpośredniego otoczenia pani minister Kopacz, który zechciałby napisać dla „Pulsu” artykuł przedstawiający stan obecny. Oczekujemy też przedstawienia nowych projektów (w obecnej sytuacji) planów poprawy działania służby zdrowia.
Oczekujemy też przedstawienia działalności finansowej NFZ z uwzględnieniem kosztów własnych instytucji, ściągalności składek, zakresu i kosztów działań oddziałów NFZ.
Pragniemy, aby redakcja zechciała nam, starym lekarzom, wierzyć, iż na naszych comiesięcznych spotkaniach w Domu Lekarza na Raszyńskiej zawsze omawiamy aktualne tematy o naszej służbie zdrowia.
 
dr n. med. Andrzej Zaorski
prezes Koła Słuchaczy Szkoły Zaorskiego
z okresu wojny
oraz Towarzystwo Lekarskie Warszawskie,
Dom Lekarza”, ul. Raszyńska 54

Archiwum