5 stycznia 2009

Niewysłane listy

23 października 2008 r. w Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie w Klinice Onkologii przy ul. Wawelskiej otwarto wystawę „Niewysłane listy”, zorganizowaną przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie oraz Muzeum Miasta Gdyni. Na wystawie zaprezentowano kolaże Aliny Afanasjew oraz teksty Jerzego Afanasjewa.

W czasie Powstania Warszawskiego w gmachu Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej przebywało kilkadziesiąt osób: pacjenci, personel szpitala i in. Jedną z pacjentek była matka Jerzego Afanasjewa. Prawie wszyscy zgromadzeni, w tym również matka poety, zostali zamordowani przez niemieckie oddziały pacyfikujące Ochotę.
Jerzy Afanasjew, wszechstronny artysta, m.in. współtwórca teatru studenckiego „Bim-Bom” oraz „Cyrku Rodziny Afanasjew”, napisał kilka utworów w formie listów do jednego z niemieckich dowódców. Nigdy ich nie wysłał, ale zainspirowały one Alinę, żonę poety, do stworzenia przejmujących kolaży, których tematem były wojna i eksterminacja.
W trakcie uroczystości otwarcia wystawy Maciej Rayzacher odczytał fragment wspomnień prof. Ludwiki Tarłowskiej, wieloletniej pracownicy Instytutu Onkologii, która podczas Powstania przebywała na Wawelskiej i ocalała.
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie powstało w 1994 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego dyrektora Centrum Onkologii, oraz inż. Michała Hłaski, członka rady francuskiego Association Curie et Joliot-Curie. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy o życiu i dziele Marii Skłodowskiej-Curie, jej pismach, pracach oraz wszelkich dokumentach z nią związanych. Dodatkowym celem jest podkreślanie jej polskiego pochodzenia, tym bardziej że zawsze czuła się Polką. mkr

Archiwum