26 stycznia 2009

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy „Okiem eskulapa”

Konkurs fotograficzny, organizowany przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

I. „Woda symbolem życia”, II. „Pejzaż i architektura”, III. „Temat dowolny”.

Każdy lekarz może zgłosić do 3 powiększeń w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 i nie większym niż 30 x 40 cm. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie godłem. Do zdjęć należy dołączyć opatrzoną godłem kopertę zawierającą dane autora zdjęć. Osoby, które chcą odebrać swoje zdjęcia, powinny dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem.

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2009 r. na adres: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice (z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy w Katowicach).

Uroczystość wręczenia nagród oraz wystawa prac na terenie ŚIL odbędzie się 15 maja 2009 r.

Regulamin konkursu: http://www.izba-lekarska.org.pl

Archiwum