28 stycznia 2009

Po zjeździe kardio- i torakochirurgów

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (PTKT) odbył się w dn. 12-14 czerwca 2008 r. w Warszawie.

Wzięło w nim udział 546 lekarzy oraz ok. 200 przedstawicieli dziedzin pokrewnych: fizjoterapeutów, perfuzjonistów i in. Do udziału w konferencji zostali również zaproszeni zagraniczni goście – prof.prof.: C. Henschke, R. Hetzer, P. Sergeant oraz G. Stellin. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. T. Orłowski.
Tematyka zjazdu obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z diagnostyką i chirurgicznym leczeniem chorób serca oraz klatki piersiowej. Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniom kardio-torakoanestezji, onkologii, pneumonologii oraz kardiologii inwazyjnej.

Uroczyste otwarcie kongresu odbyło się w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. M. Safjan. Następnie władze PTKT wręczyły honorowe członkostwo prof. R. Hetzerowi i prof. M. Śliwińskiemu.

Pierwszego dnia zjazdu w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc zorganizowano warsztaty szkoleniowe pod kierunkiem prof. Orłowskiego, uzupełnione bezpośrednią transmisją z sal operacyjnych. Przedstawiono m.in. zabieg wideomediastinoskopii, resekcji anatomicznej miąższu płucnego techniką wideo oraz zabieg tymektomii metodą wideo. W tym samym czasie w Centrum Kongresowym Hotelu „Gromada” odbyła się sesja szkoleniowa „Chirurgia naprawcza zastawek serca i aorty. Nowoczesna diagnostyka (TOE i CMR). Rola zintegrowanego zespołu: kardiochirurg – anestezjolog – kardiolog” pod kierunkiem doc. M. Jasińskiego. Równocześnie miały miejsce dwie sesje przygotowane przez kardiochirurgów dziecięcych: „Kardiochirurgia wad wrodzonych” i „Kardiochirurgiczne techniki operacyjne u noworodków – sesja wideo”.
Uczestnicy wzięli udział w kilkunastu sesjach naukowych pod przewodnictwem wybitnych przedstawicieli kardio- i torakochirurgii, takich jak profesorowie: A. Biederman, A. Bochenek, W. Dyszkiewicz, J. Dzielicki, R. Jaszewski, R. Kalawski, J. Kołodziej, J. Kowalewski, W. Kustrzycki, B. Maruszewski, J. Moll, T. Orłowski, W. Rokicki, J. Różański, J. Sadowski, M. Wojtalik, S. Woś, M. Zembala i in. Odbyło się też kilka sesji satelitarnych, m.in. pod kierunkiem profesorów: A. Biedermana, J. Kowalewskiego, M. Krzakowskiego, T. Orłowskiego, M. Zembali i in.
Drugiego dnia, po zakończeniu obrad, odbyło się Walne Zgromadzenie PTKT. Zdecydowano, że V Kongres PTKT w roku 2010 odbędzie w Poznaniu, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego będzie prof. W. Dyszkiewicz. W poczet PTKT przyjęto 25 nowych członków. Obecny prezes, prof. A. Biederman, przekazał insygnia władzy w ręce prezesa-elekta, prof. T. Orłowskiego.
Podczas uroczystego bankietu, który odbył się w auli Politechniki w Instytucie Fizyki, wręczono m.in. 3 nagrody dla młodych naukowców.
Kongres umożliwił wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami w dziedzinie kardiochirurgii, torakochirurgii, kardiologii, pulmonologii, onkologii i anestezjologii, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia efektywności działań terapeutycznych w praktyce klinicznej.

Mariusz CHABOWSKI

Dr n. med. Mariusz Chabowski jest adiunktem Kliniki Chirurgii
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Archiwum