18 stycznia 2009

„Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby”

VI Międzynarodowe Sympozjum

W dn. 14-16 listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby”, zorganizowane przez Katedrę
i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównymi tematami sympozjum były: rak wątrobowokomórkowy i chirurgia dróg żółciowych. Konferencja naukowa zbiegła się z obchodami 90. rocznicy powstania Kliniki, zaś 10. rocznicę objęcia placówki obchodził prof. Marek Krawczyk (na zdjęciu), przewodniczący Komitetu Naukowego sympozjum, który jednocześnie, jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, honorowo mu patronował.
13 listopada w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby prof. Marek Krawczyk odsłonił dwie pamiątkowe tablice poświęcone historii placówki: od 1918 r.
do czasów współczesnych. W uroczystości uczestniczyło wielu dostojnych gości.
14 listopada w Galerii Porczyńskich przy placu Bankowym odbyła się sesja jubileuszowa poświęcona historii i współczesności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. W programie artystycznym zatytułowanym „Z sali posiedzeń…” dr Ewa Skrzypek-Fakhoury oraz grupa aktorów, ubrani w historyczne stroje, przedstawili sceny z życia poprzednich kierowników Kliniki.
„Wspomnienia z Przemienienia…”, czyli z pracy w obecnym Szpitalu Praskim, były tematem wystąpienia dr. Andrzeja Kidawy. A o czasach bardziej współczesnych, kiedy Klinika przeniosła się do szpitala przy ul. Banacha, mówił doc. Mariusz Frączek („Od chorób wątroby do transplantacji…”). Wreszcie, prof. Marek Krawczyk podsumował dokonania Kliniki. Dotychczas wykonano tu kilka tysięcy resekcji wątroby, ponad 700 transplantacji wątroby ze zwłok i ponad 120 zabiegów pobrania fragmentów wątroby od żywych dawców. Znane są osiągnięcia placówki w zakresie chirurgii guzów i kalectwa dróg żółciowych. Przeprowadza się tu również zabiegi laparoskopowe (pierwsza cholecystektomia laparoskopowa wykonana w naszym kraju, operacje z powodu przepuklin brzusznych i przepuklin rozworu przełykowego przepony, operacje bariatryczne).
Na zakończenie sesji jubileuszowej dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ, doc. Roman Danielewicz, wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom Kliniki.

Uroczyste otwarcie sympozjum odbyło się 14 listopada w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN przy ul. ks. Trojdena. Przemawiali kolejno: rektor WUM, prof. Marek Krawczyk, prorektor WUM, prof. Sławomir Nazarewski, krajowy duszpasterz środowisk medycznych, ks. Józef Jachimczak, przewodniczący warszawskiej ORL, dr Andrzej Włodarczyk, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, prof. Wojciech Witkiewicz, prezes elekt Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, prof. Adam Dziki, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, prof. Wojciech Rowiński.
Następnie zaproszeni goście wygłosili wykłady, w których przedstawili obecny stan wiedzy w danej dziedzinie („state-of-art lectures”). Wykłady i dyskusja były prowadzone w języku angielskim.
Prelegenci to czołówka światowa: prof. Daniel Jaeck ze Sztrasburga i prof. Henri Bismuth z Paryża to kierownicy ośrodków, w których pracownicy Kliniki (m.in. piszący te słowa) w latach 90. odbywali staże, co umożliwiło im później w kraju rozpoczęcie programów resekcji i transplantacji wątroby. Prof. Daniel Jaeck przedstawił swoje przemyślenia dotyczące sukcesów i niepowodzeń chirurga, zaś prof. Henri Bismuth wygłosił wykład na temat strategii postępowania z przerzutami jelita grubego do wątroby.
Prof. Jean Emond z Nowego Jorku mówił o przeszczepieniach wątroby od żywych dawców z powodu raka wątrobowokomórkowego, zaś prof. Enrique Moreno Gonzales z Madrytu – o rekonstrukcji przewodu żółciowego wspólnego w trakcie transplantacji wątroby. Prof. Marten Sloff z Groningen poświęcił swoje wystąpienie zagadnieniu leczenia chorych z rakiem wątrobowokomórkowym czekających na transplantację. Prof. Xavier Rogiers z Gandawy omówił znaczenie przeszczepień rodzinnych i wątroby podzielonej w leczeniu chorych z rakiem watrobowokomórkowym, a prof. Peter Neuhaus z Berlina – postęp w leczeniu guzów Klatskina.
Następny wykładowca, prof. Jerzy Kupiec-Węgliński, absolwent warszawskiej uczelni z roku 1975, jej doktor honoris causa, pracujący obecnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, przedstawił najnowsze spojrzenie na zagadnienie poperfuzyjnego uszkodzenia wątroby w trakcie transplantacji, zaś wykład na temat regeneracji wątroby wygłosił prof. Karim Boudjema z Renes.

Nazajutrz uczestnicy sympozjum wysłuchali kolejnych wykładów: prof. Piotra Kalicińskiego z CZD z Warszawy, prof. Masatoshi Makuuchi z Tokio i prof. Miroslava Ryski z Pragi. Wszyscy trzej mówili o chirurgicznym leczeniu raka wątrobowokomórkowego.
Na zakończenie sesji porannej wystąpił prof. Marek Krawczyk, który przedstawił program transplantacji wątroby realizowany w jego placówce w latach 1994-2008. Wykład ten wzbudził duże zainteresowanie zagranicznych gości, którzy wypowiedzieli wiele pozytywnych opinii na temat ilości i jakości zabiegów transplantacji wątroby przeprowadzanych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Rocznie wykonuje się tu ok. 100 zabiegów przeszczepienia wątroby, co stanowi ponad 50% zabiegów transplantacji wątroby wykonywanych w naszym kraju. Ponadto w Klinice i w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu jest prowadzony program transplantacji wątroby od żywych dawców. Są to jedyne w kraju ośrodki zajmujące się tym zagadnieniem. Corocznie dzięki tej współpracy ok. 20 dzieci otrzymuje przeszczep rodzinny części wątroby pobranej od żywego dawcy.
W sesji przedpołudniowej wykłady wygłosili: prof. Karl-Goran Tranberg z Lund („Preoperative portal venous embolization – indications and effects”), były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Leszek Pączek („Emerging role of regulatory T-cells In transplantology”), prof. Jan Legut z Brukseli („Immunosupresion withdrowal in liver transplantation: where we stand in 2008?”), prof. Nas Undre z Monachium („Tacrolimus once daily In liver transplantation”), prof. Nick Lygidakis z Aten („Aggresive surgery for gallbladder carcinoma”), prof. Peter Galle z Meinz („Current and future treatment options in HCC”) i dr Serie Bhoori z Turynu („SHARP and STORM study”).
Po południu, w czasie sesji dotyczącej postępów w chirurgii wątroby i dróg żółciowych, referaty przedstawili: prof. Paweł Lampe, dr Dariusz Zadrożny, doc. Przemysław Pyda, doc. Maciej Wójcicki, dr Irena Fedorowicz, dr Agata Kącka i doc. Jacek Pawlak.

Pierwsze sympozjum z tego cyklu zorganizowano 10 lat temu: w listopadzie 1998 r. Następne odbędzie się za 2 lata.
Konferencję w 2008 r. przygotował Komitet Organizacyjny złożony z pracowników Kliniki pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Zieniewicza.

Rafał PALUSZKIEWICZ

Autor, dr hab. n. med., pracuje
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, jest członkiem ORL w Warszawie, przewodniczącym Komisji
ds. Konkursów na Stanowiska
Kierownicze w Ochronie Zdrowia

Archiwum