9 stycznia 2009

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Karetki dla „Meditransu”
W październiku 2008 r. do ratowników z warszawskiego „Meditransu” trafił nowy sprzęt. Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu województwa mazowieckiego, a jej koszt wyniósł ok. 6 mln zł.

Dzięki wsparciu samorządu województwa do ratowników trafiły: 2 ambulanse wypadkowe dla zespołów ratownictwa medycznego, 3 ambulanse sanitarno-transportowe do przewozu chorych oraz 1 ambulans do przewozu osób niepełnosprawnych i pacjentów dializowanych. Każda karetka jest klimatyzowana i wyposażona w podstawowy sprzęt medyczny. Dodatkowo ambulans do przewozu osób niepełnosprawnych został wyposażony w specjalną windę dla wózków inwalidzkich. Zakupiono też 2 respiratory oraz 2 defibrylatory wartości ponad 100 tys. zł.

Kampania edukacyjna w Legionowie
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości” w październiku 2008 r. przeprowadziło w Legionowie kampanię edukacyjną na temat aktywnej profilaktyki mającej zapobiegać rakowi szyjki macicy.

W spotkaniu uczestniczyło 35 kobiet. Mówiono na nim o zagrożeniach płynących z zaniechania wykonywania regularnych badań cytologicznych. Lekarz ginekolog-położnik wyjaśnił etiologię choroby, jej możliwy przebieg i rolę badań profilaktycznych. Mówił również o szczepieniu chroniącym przed wirusem HPV, odpowiedzialnym za 70% przypadków nowotworów szyjki macicy. 100 zaproszeń na bezpłatne badanie cytologiczne trafiło do biura obsługi klienta do dyspozycji legionowianek. Otrzymały je również wszystkie uczestniczki spotkania.

Sejmik poparł transplantacje
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zajęli stanowisko w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia oraz przejęcia spółki „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”.

Liczba transplantacji w 2007 r. spadła aż o 45 proc. w porównaniu z rokiem 2006. Przyjęcie stanowiska popierającego transplantację jest wyrażeniem poparcia sejmiku dla zapisów uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia, zachęcającej do oddawania narządów w celu ratowania życia i zdrowia. Sejmik przyjął również stanowisko, w którym zwrócił się do ministra skarbu państwa o przekazanie samorządowi „Uzdro-
wiska Konstancin-Zdrój”. Prywatyzacja spółki budzi wśród mieszkańców i samorządowców obawy co do losu nieruchomości wchodzących w skład uzdrowiska. Samorząd województwa mazowieckiego jest gotowy przejąć tę placówkę
i wyłożyć znaczne środki finansowe na jej modernizację.

Nowoczesny sprzęt w Żurominie

W Szpitalu Powiatowym w Żurominie uroczyście przekazano do użytku nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Placówka otrzymała nowoczesny przewoźny aparat RTG z ramieniem C do zastosowań zabiegowych i interwencyjnych wraz ze stołem mobilnym. >

Aparat jest również wyposażony w cyfrowy system zapisu danych, dzięki czemu będzie możliwa archiwizacja obrazu oraz przesyłanie go bez utraty jakości. Szpital wzbogacił się też o aparat USG z głowicami, m.in. ogólną, kardiologiczną, ginekologiczną, liniową, sektorową oraz z opcją obrazowania panoramicznego. Aparat będzie wykorzystywany do badania sercowo-naczyniowego, piersi, tarczycy, układu szkieletowo-kostnego, a także pediatrycznego jamy brzusznej oraz badania nerek i głowy noworodków.
Zakup sprzętu został dofinansowany
z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza – Komponent G, kwotą 500 tys. zł.

Debata nad połączeniem siedleckich szpitali
Połączenie Szpitala Miejskiego w Siedlcach z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym jest najkorzystniejszą formą poprawy sytuacji w siedleckim lecznictwie zamkniętym – oświadczyli na wspólnej konferencji prasowej prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Wojciech Kaszyński.

Zdaniem władz miasta, na utrzymanie status quo nie pozwalają realia, w jakich funkcjonuje SP ZOZ i gdyby nie
7 mln zł przyznanych placówce w formie pożyczek i dotacji w ciągu ostatnich 2 lat, SP ZOZ już utraciłby płynność finansową. Prezydent miasta dodał również, że przystosowanie budynków Szpitala Miejskiego do wymogów standardów unijnych wiązałoby się z koniecznością wyasygnowania z budżetu miasta ok. 30 mln zł,
a takich możliwości samorząd obecnie nie ma. Zdaniem dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach Wojciecha Kaszyńskiego, połączenie jego placówki ze Szpitalem Miejskim umożliwi rozwój usług szpitalnych na siedleckim rynku. Podkreślił, że na połączeniu obu placówek zyskają pracownicy SP ZOZ. Zapewnił, że nie tylko nie będzie zwolnień, ale zostaną też zrównane pensje personelu. Mówiąc o organizacji pracy Szpitala Wojewódzkiego po połączeniu ze Szpitalem Miejskim, dyr. Kaszyński zapowiedział zrealizowanie koncepcji stworzenia w budynku Szpitala Miejskiego – Centrum Matki i Dziecka oraz umiejscowienia wszystkich pozostałych oddziałów w budynku Szpitala Wojewódzkiego.

Modernizacja w Wołominie
W Szpitalu Wołomińskim powstał łącznik pomiędzy istniejącymi budynkami.

Łącznik pomoże zarówno personelowi medycznemu szpitala, jak i pacjentom. Jego budowę zainicjowano w 2006 r. Koszt inwestycji wyniósł 630.473 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu powiatu oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Archiwum