15 stycznia 2009

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Szansa na wielkie inwestycje
60 mln zł chce w najbliższych latach pozyskać na rozbudowę Radomski Szpital Specjalistyczny. Pieniądze będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plan inwestycji w szpitalu obejmuje najbliższe 4 lata. – Pragniemy całkowicie zmodernizować miejską lecznicę, aby znalazła się w czołówce szpitali w regionie – mówi z-ca prezydenta Radomia Anna Kwiecień. Jej zdaniem, realizacja zamierzeń
w dużym stopniu zależy od wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tych środków samorząd chciałby sfinansować budowę pawilonu ginekologiczno-położniczego (za ok. 30 mln zł), gruntowną modernizację bloku operacyjnego (łącznie z wyposażeniem), a także przebudowę zakładu opieki długoterminowej (wartość tych inwestycji wynosi blisko 20 mln zł). Z kolei zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będzie możliwy po uzyskaniu wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na cel ten szpital chciałby przeznaczyć ponad 10 mln zł. – Lista planowanych prac obejmuje ponadto termomodernizację głównego budynku i wyburzenie domontów – dodaje dyrektor RSzS Andrzej Pawluczyk. Z kolei z-ca dyr. placówki Tadeusz Kalbarczyk podkreśla, że do podniesienia rangi szpitala potrzebne są nie tylko inwestycje, lecz również wzrost stawek za leczenie płaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – Bez tego nie będzie wyraźnej i trwałej poprawy w RSzS – mówi dr Kalbarczyk.

Wspomnienie zmarłych lekarzy
W ostatnią niedzielę listopada 2008 r. koledzy i bliscy wspominali w radomskiej katedrze zmarłych lekarzy z regionu radomskiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz katedry, ks. Edward Poniewierski.

Listę ponad 200 medyków, którzy związali swoją drogę życiową z regionem, odczytał Franciszek Górewicz. – Staramy się pamiętać o naszych zmarłych kolegach, aby podtrzymać tradycję i okazać szacunek dla ich dorobku – podkreślił dr Górewicz.

Uroczyste nabożeństwa w intencji lekarzy połączone ze wspomnieniem zmarłych odbywają się w katedrze od 2000 r., m.in. z inicjatywy dr Danuty Krajewskiej. Współorganizatorem spotkań jest Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz Delegatura Radomska OIL.

Emerytura nie oznacza bezczynności
Za dotychczasową pracę podziękowano lekarzom z regionu radomskiego kończącym pracę zawodową.

W spotkaniu wzięły udział osoby, które w minionym roku nabyły prawa do przejścia na emeryturę. – Mam nadzieję, że nabycie tego prawa nie będzie sygnałem do ograniczenia aktywności życiowej. Doświadczenie starszych kolegów jest potrzebne zarówno pacjentom, jak i młodym lekarzom – powiedział wiceprzewodniczący OIL Mieczysław Szatanek. Szef Delegatury Radomskiej OIL zachęcił lekarzy-emerytów do aktywnego udziału w życiu samorządu lekarskiego. Wśród zaproszonych byli m.in. lekarze z Radomia, Szydłowca i Pionek.

KSLP w regionie radomskim
Praca formacyjna, integracyjna oraz charytatywna – to najkrótsza charakterystyka działalności radomskiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

O dotychczasowych osiągnięciach i zamierzeniach na najbliższe miesiące mówiła w czasie listopadowego zebrania członków Delegatury Radomskiej przewodnicząca koła, dr Barbara Paczwa. Zachęcając do udziału w pracach stowarzyszenia, dr Paczwa podkreśliła, że cykliczne spotkania są okazją do refleksji nad etycznym wymiarem pracy lekarzy oraz do pogłębienia wiary. – Nauka Kościoła katolickiego jest drogowskazem pozwalającym odnaleźć się wobec wielu współczesnych problemów moralnych, w tym m.in. obrony życia, prawa naturalnego i eutanazji – powiedziała dr Paczwa. Stowarzyszenie organizuje coroczne „dni skupienia”, włącza się w akcje charytatywne na rzecz społeczności regionu oraz aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła, m.in. poprzez udział w pracach synodu diecezjalnego. – Chcielibyśmy (wzorem poprzednich lat) zorganizować ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniom etycznym. Niestety, brak środków finansowych blokuje nasze zamiary – ubolewa dr Paczwa.

Spotkania radomskiego koła KSLP odbywają się w siedzibie DA przy ul. Prusa. – Osoby zainteresowane naszą działalnością proszę o kontakt – dodaje dr Paczwa (bpaczwa@wp.pl).

Archiwum