14 lutego 2009

Czekaliśmy na ten dzień

Podniosła chwila. Sala Biskupów Warszawskich jest do ostatniego miejsca wypełniona przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, aptekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Artysta Maciej Wróblewski intonuje: „Bóg się rodzi” i wszyscy śpiewają kolędę. Wówczas, w otoczeniu księży, wkracza Arcybiskup Kazimierz NYCZ. Zgodnie z wieloletnią tradycją Arcybiskupa witają ks. Andrzej Otyszecki oraz ks. Józef Jachimczak. W uroczystości uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych – prezesi: Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Naczelnej Rady Lekarskiej, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Naczelnej Izby Aptekarskiej i in. W imieniu przewodniczącego ORL Andrzeja Włodarczyka (chorego) i lekarzy naszej Izby za zaproszenie podziękował Arcybiskupowi wiceprzewodniczący ORL Ryszard Majkowski. Przekazał również życzenia od najstarszej polskiej dentystki, dr Marty Brzostowskiej, która kilka dni wcześniej skończyła 100 lat, a następnie wręczył Arcybiskupowi obraz przedstawiający św. Apolonię wraz z podpisami wszystkich uczestników tego spotkania.
Arcybiskup Kazimierz Nycz w swoim wystąpieniu poruszył problem zapłodnienia in vitro, pobłogosławił wszystkich obecnych na sali i osobiście każdemu złożył życzenia, dzieląc się opłatkiem. W tle rozbrzmiewały polskie kolędy śpiewane przez Macieja Wróblewskiego i wszystkich zebranych.
Całe wydarzenie, wraz z kazaniem Arcybiskupa, zostało utrwalone na filmie. Film oraz zdjęcia na:
http://www.medycyna.org.pl

Ryszard MAJKOWSKI,
Janusz BUGAJ

Archiwum