25 lutego 2009

Determinacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zakwestionowanie prawnego obowiązku przynależności do samorządów zawodowych. W kilka dni później wystąpił do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z zapowiedzią wniosku o wyłączenie niektórych sędziów Trybunału od orzekania w tej sprawie. Argumentuje, że ustawa o Trybunale stanowi, iż sędzia podlega wyłączeniu od udziału w rozstrzyganiu w sprawach, co do których mógłby nie być bezstronny. Janusz Kochanowski uważa, że w sprawie przynależności do samorządów mogą nie być bezstronni ci członkowie Trybunału, którzy w przeszłości wykonywali jeden z zawodów zaufania publicznego lub należeli do jednego z samorządów zawodowych. Nie tylko jednak oni, ale także bliskie im osoby! Jak się wydaje, w tej sytuacji trudno będzie skompletować skład sędziowski.
Prawdopodobnie zdając sobie z tego sprawę, RPO zwrócił się do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o inicjatywę ustawodawczą rządu w sprawie przynależności do samorządów. To bowiem, jak pisze, „mogłoby przyspieszyć rozwiązanie problemu i poszerzyć pole wolności obywatelskiej, jak również pole inicjatywy i działalności gospodarczej” (sic!).

Ewa Gwiazdowicz

Archiwum