9 lutego 2009

Do NFZ: Prosimy nas nie upokarzać

Jestem pracownikiem Hospicjum Domowego AZDOP. Od stycznia 2009 r. NFZ wprowadził nową procedurę*. Każdą wizytę lekarza i pielęgniarki ma poświadczyć pacjent lub jego opiekun.
Dotychczas wpisywaliśmy swoją wizytę w historii choroby pacjenta (duplikat pozostawialiśmy u siebie w domu) i oznaczaliśmy ją na specjalnym druku. Nowe zarządzenie NFZ odebraliśmy jednoznacznie jako brak zaufania i chęć upokorzenia nas. Dotychczas dla różnych urzędów lekarze potwierdzali wierzytelność podpisu pacjenta. Teraz NFZ odwraca sytuację.
Mamy ogromne trudności ze zgromadzeniem odpowiedniej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Ostatnie zarządzenie, jak i cała biurokracja, która temu towarzyszy, zniechęcają do tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. W hospicjum relacje między pacjentem i lekarzem polegają na wzajemnym zaufaniu i nie należy ich burzyć biurokratycznymi zarządzeniami. Prosimy o wycofanie druków i nieupokarzanie nas zbieraniem podpisów od naszych podopiecznych.

lek. Krystyna Kulicka, specjalista med. ogólnej

Archiwum