4 lutego 2009

Epitafium

Dr Maria SADOWSKA
(1924-2008)

13 listopada 2008 r. w St. Louis (USA) zmarła nasza Koleżanka, Przyjaciółka, wspaniały lekarz – dr Maria Sadowska. Ceniona i lubiana zarówno przez
pacjentów, jak i współpracowników.

Od 1954 r., kiedy otrzymała dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie, do 1968 r. pracowała w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych uzyskała w 1958 r.
Była żoną Fryderyka (Adasia) Sadowskiego, koncertmistrza Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dużym dramatem w Jej życiu było opuszczenie Polski. W 1968 r. wyjechała wraz
z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w St. Louis. W krótkim czasie ustabilizowała się zawodowo. Zdała pomyślnie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu lekarza w USA, zdobyła specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz uprawnienia do prowadzenia praktyki lekarskiej w stanach Missouri, Illinois, Indiana. Pracowała w St. Louis State Hospital i Hopewell Mental Health Center. W 2003 r. została wyróżniona przez American Psychiatric Association „Distinguished Life Fellow”.
Bardzo tęskniła za Polską. Utrzymywała stały kontakt z przyjaciółmi w kraju, uczestniczyła w zjazdach koleżeńskich.
W 2004 r. była obecna na jubileuszu 50-lecia absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Zachowamy Ją w serdecznej pamięci
Koledzy i przyjaciele

Archiwum