24 lutego 2009

GIST

W Polsce od 2002 r. przy Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierowanej przez doc. dr. hab. Włodzimierza RUKĘ, istnieje Rejestr Kliniczny GIST. Umożliwia on badania naukowe, współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Jest jednym z najlepszych na świecie. Co 2 lata aktualizuje się standardy leczenia tego nowotworu w Polsce.

Nowotwór atakujący tkanki miękkie przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumors – GIST) rozwija się w sposób niezauważalny, najczęściej u osób między 55. a 65. rokiem życia. Jest chorobą dość rzadką, w Polsce rejestruje się 15 nowych przypadków na 1 mln mieszkańców, tj. 500-600 zachorowań rocznie – mówi prof. Ruka.

Brak charakterystycznych objawów i rzadkość powodują, że część przypadków jest rozpoznawana zbyt późno lub wcale. Od kilku lat można mówić o przełomie w leczeniu GIST za sprawą nowych leków (inhibitorów kinaz tyrozynowych).
Są to preparaty o działaniu molekularnym na mutacje genowe nowotworu. Leki te przedłużają życie chorego, a jego stan jest na tyle dobry,
że pozwala na aktywność i wykonywanie pracy.

Pod koniec 2008 r. w Polsce odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa GIST GOLS 2008. mkr

Archiwum