20 lutego 2009

Pamiętaj o sercu

Zawały serca i udary mózgu coraz częściej występują u osób młodych i w średnim wieku. Zaburzenia lipidowe, podwyższone ciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość pojawiają się m.in. u dzieci i młodzieży. Te schorzenia oraz palenie
papierosów w niedalekiej przyszłości mogą stać się
przyczyną chorób serca i naczyń młodych ludzi.

Od 2003 r., w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Serca i Naczyń POLKARD jest realizowany jeden z największych programów edukacyjnych Polkard Media „Pamiętaj o sercu”. W latach 2006-2008 wśród dzieci i młodzieży były prowadzone kampanie edukacyjne Polkard Media Junior.
Polskie programy poświęcone profilaktyce chorób serca, w tym spoty telewizyjne, wzbudziły zainteresowanie WHO, a Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne włączyło je do materiałów zalecanych do wykorzystania przez narodowe towarzystwa kardiologiczne w promocji Karty Zdrowego Serca. mkr

Archiwum