12 marca 2009

Uwaga! Absolwenci AM i WUM!

W 2009 r. obchodzimy 200-lecie nauczania medycyny i farmacji w Warszawie.
Z tej okazji 21 listopada 2009 r. organizujemy ZJAZD KOLEŻEŃSKI.

Wszystkich Absolwentów – w imieniu władz Uczelni oraz Stowarzyszenia Wychowanków
Warszawskiej Medycyny i Farmacji – serdecznie zapraszamy.

Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu jest wpłata 200 zł – do 31 marca br. – na konto Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, Bank Pekao S.A.: 42 1020 1055 0000 9702 0015 8238 oraz listowne powiadomienie organizatorów, w którym zostaną podane: imię i nazwisko; rok ukończenia studiów; dokładny adres; nr telefonu lub e-mail. Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby uczestników – rejestracja będzie dokonywana w kolejności napływu zgłoszeń.

Komitet Organizacyjny:
Mieczysław Szostek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (022) 599-25-64; fax: (022) 599-15-64,
e-mail: szostekm@amwaw.edu.pl

Archiwum