5 marca 2009

VII Ogólnopolska wystawa malarstwa lekarzy

Prace prezentowało 44 artystów lekarzy.
Izbę warszawską reprezentowało 12 koleżanek i kolegów:
Regina Antczak-Rutkowska, Zofia Bachowska-Musiał, Anna Boszko, Włodzimierz Cerański, Jolanta Gradus, Anna Grzybowska, Zdzisława Gutkowska, Zbigniew Maciejewski, Wiktoria Mikulska, Jadwiga Skrzycka-Wiśniewska, Tadeusz Wolski i Grażyna Zamorska.
W konkursie na najlepszą pracę (ocena publiczności) I miejsce w kategorii ogólnopolskiej otrzymał Mieczysław Chruściel ze Szczecina za obraz pt. „Lider” (przedstawiający autora tego artykułu – od red.). I pierwsze miejsce w kategorii łodzian przyznano Jolancie Kaflińskiej-Wasiak za pracę pt. „Zimowa impresja”.
Wszystkie obrazy koleżanek i kolegów z Sekcji Malarstwa Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z Warszawy uzyskały wysoką ocenę, ze szczególnym wyróżnieniem dla prac kol.kol. Wolskiego, Mikulskiej, Grzybowskiej i Maciejewskiego.
Wystawa była bardzo udana, poziom prac wysoki, o czym informuje
Włodzimierz Cerański<br />

Archiwum