22 kwietnia 2009

Medale Akademii Polskiego Sukcesu

W 2008 r. wśród osób nagrodzonych srebrnymi i złotymi Medalami Akademii Polskiego Sukcesu znaleźli się lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w styczniu br. Złoty medal przyznano prof. Bohdanowi Maruszewskiemu; srebrne – dr Elżbiecie Rusieckiej-Kuczałek, przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego naszej OIL, oraz dr. Marianowi Pieniakowi. Wszyscy troje otrzymali wyróżnienia za wierność zasadzie salus aegroti suprema lex, ponadto dr Rusiecka-Kuczałek – za wieloletnią dbałość o etykę zawodu lekarza, dr Pieniak – za szczególne osiągnięcia w leczeniu wad serca, a prof. Maruszewski – za szczególną wrażliwość na potrzeby dzieci.
Akademia Polskiego Sukcesu od 16 lat prowadzi działalność promocyjną na rzecz Polskiego Klubu Biznesu. Tworzą ją ludzie, których przykład dowodzi, że sukces – także na skalę międzynarodową – leży w zasięgu możliwości polskich przedsiębiorców, lekarzy, artystów, sportowców.
mkr

Archiwum