19 kwietnia 2009

Sekcja Historyczna PTL zaprasza

Kolejne posiedzenia Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – organizowane w Klubie Lekarza
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 – odbędą się w następujących terminach:

24 kwietnia br.
(piątek), o godz. 11.30: Prof. dr Jerzy Szapiro (Warszawa) wygłosi dwa referaty:
„Z historii powstania i rozwoju neurochirurgii”
(wykład inauguracyjny z 1965 r. w Akademii Medycznej w Łodzi)
oraz „Opowieść o badaniach bardzo ważnego pacjenta”.

29 maja br.
(piątek), o godz. 11.30: Prof. dr Jerzy Woy-Wojciechowski (Warszawa) wygłosi referat: „Jan Paweł II i medycyna”.

19 czerwca br.
(piątek), o godz. 11.30: Prof. dr Ewa Bartnik (Wydział Biologii Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW)
wygłosi referat: „Genetyka – od Mendla do dnia dzisiejszego”.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniach.

Przewodniczący Sekcji Historycznej Jan Bohdan Gliński
Sekretarz Sekcji Historycznej Hanna Bojczuk

Archiwum