17 kwietnia 2009

Z Mazowsza

Kolumnę
redaguje
Piotr
KACZMAREK

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Rak to nie wyrok
25 lutego br. zainaugurowano na Mazowszu Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Pacjentów z Rakiem Prostaty i Ich Bliskich.

Program skierowany jest do osób, które nie mają łatwego dostępu do specjalistów. Cele, jakie przyświecają akcji, to przełamanie stereotypu myślenia, że „rak to wyrok” oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat choroby, diagnostyki i metod leczenia. Zainaugurowany program wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”. Jest on realizowany przez 9 szpitali podległych samorządowi, w których prowadzi się badania profilaktyczne, m.in. w zakresie raka stercza. Tylko w ubiegłym roku z pomiarów PSA skorzystało 1380 mężczyzn powyżej 40. roku życia, przy czym 86 z nich miało nieprawidłowe wyniki i wymagało dalszej, szczegółowej diagnostyki. Patronat honorowy nad akcją objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięło blisko 50 osób.

Wyszkowska profilaktyka
4 lutego br. w Wyszkowie odbyła się konferencja podsumowująca akcję „Dni Profilaktyki 2008”, prowadzoną na terenie tamtejszego powiatu.

Projekt, zorganizowany i finansowany przez władze samorządowe, miał na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po używki, a także promocję zdrowia oraz dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Akcja została przeprowadzona we wszystkich placówkach oświatowych gminy Wyszków i objęła swoim działaniem prawie 9 tys. osób, głównie dzieci i rodziców, ale także lekarzy pediatrów, pielęgniarki szkolne, terapeutów, policjantów
i sprzedawców napojów alkoholowych.

Szpitale dla kombatantów
11 lutego br. w Warszawie podpisano porozumienie w celu realizacji programu „Szpitale przyjazne kombatantom”.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego a władzami dziewięciu szpitali z całego terenu. Do projektu przystąpiły: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, SZPZOZ im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Radomiu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie, SPZOZ Solec w Warszawie oraz Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się m. in. do honorowania prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, współpracy w zakresie wdrażania programu, polityki informacyjnej i pozyskiwania kolejnych placówek zdrowotnych na rzecz akcji. Patronat nad porozumieniem objęli: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Urologia w Przasnyszu
19 lutego br. w przasnyskim szpitalu im. dr. Wojciecha Oczki odbyło się uroczyste otwarcia nowego oddziału urologicznego.

Oddział zabiegowy kierowany przez Edwarda Podgórskiego zlokalizowano na parterze szpitala i wyposażono w nowoczesny sprzęt pozwalający na wykonywanie pełnego zakresu świadczeń urologicznych. Na pacjentów czeka dwanaście łóżek, a do ich dyspozycji jest czterech lekarzy, w tym trzech specjalistów urologów oraz sześć pielęgniarek i trzy salowe. W uroczystości wzięli udział m.in. konsultant wojewódzki w zakresie urologii prof. Wojciech Pypno, kierownik Delegatury Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Ostrołęce Hanna Młynarczyk, starosta powiatu przasnyskiego Zenon Szczepankowski, dyrekcja szpitala oraz personel medyczny.

Szwedzka perspektywa
4 lutego br. w Warszawskim Domu Technika odbyły się Szwedzko-Polskie warsztaty pt. „Przystępna i zrównoważona opieka zdrowotna – szwedzka i polska perspektywa”.

Jednym z głównych tematów warsztatów były zagadnienia związane z nowym podejściem regionalnym do rozwoju opieki zdrowotnej, które przedstawili przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Rady Regionu Sztokholmskiego Catharina Elmsäter-Svärd oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Ponadto zaprezentowano zasady funkcjonowania polskiego i szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej oraz sposoby finansowania każdego z nich. W dalszej części warsztatów omawiano szczegółowe zagadnienia związane z opieką medyczną, m.in. przeciwdziałanie chorobom zakaźnym oraz współpracę krajów obszaru Morza Bałtyckiego w tym zakresie, organizację i finansowanie opieki onkologicznej, a także kwestie konkurencji w podaży usług medycznych. Podsumowaniem warsztatów była debata panelowa poświęcona tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju opieki zdrowotnej.

5 lutego br. szwedzcy uczestnicy warsztatów mieli okazję wziąć udział w wizytach studyjnych w mazowieckich szpitalach i zapoznać się ze specyfiką ich funkcjonowania oraz największymi osiągnięciami. Spotkanie zostało zorganizowane przez Region Sztokholmski będący regionem partnerskim Województwa Mazowieckiego oraz szwedzkie Ministerstwo Zdrowia i Ambasadę Szwecji w Warszawie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i polskim Ministerstwem Zdrowia.

Mikrobiologia w Siedlcach
26 lutego br. w siedleckim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym zainaugurowano działalność Zakładu Mikrobiologii.

Uroczystość rozpoczął wykład na temat „Współpraca mikrobiologa z klinicystą oraz zespołem zakażeń szpitalnych”. Po części wykładowej zaproszeni mogli zapoznać się z wyposażeniem placówki i pracą mikrobiologów.

Archiwum