17 maja 2009

Liderzy Medycyny 2008

Nagrodzeni w Ogólnopolskim Konkursie „Perły Medycyny”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz w 2008 r. ponownie przystąpił do rywalizacji o statuetki: „Perła Eskulapa” i „Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu”. Placówka wzięła też udział w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny” (w kategorii: Poradnie Specjalistyczne) oraz „Mazowiecka Firma Roku” (w kategorii: Medycyna).

Konkursy te przyniosły SPZZLO Warszawa-Żoliborz miejsca medalowe: złotą statuetkę „Perła Eskulapa” otrzymały poradnie specjalistyczne, a wśród mazowieckich firm zakład uplasował się na trzecim miejscu i zdobył brązowego „Orła Mazowieckiego Biznesu”.
Sukces w 2008 r. potwierdził, że nagrody zdobyte w 2007 r. nie były wydarzeniem przypadkowym. Żoliborska placówka utrzymuje pozycję lidera na rynku medycznym. Jej dewizą jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie przez profesjonalną kadrę.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz dysponuje 11 przychodniami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, leczenia psychiatrycznego i uzależnień, rehabilitacji leczniczej, stomatologii oraz badań kosztochłonnych.
Poradnie POZ obejmują opieką ok. 116 tys. pacjentów. Rocznie udzielają ponad 370 tys. porad; a pozostałe – ok. 210 tys. porad. W SPZZLO Warszawa-Żoliborz przeprowadza się rocznie ok. 350 tys. badań diagnostycznych.
Szybki rozwój Zakładu trwa od 3 lat, tj. od czasu, kiedy dyrektorem placówki została dr Małgorzata Zaława-Dąbrowska (na zdjęciu, pierwsza z prawej), której udało się pozyskać z Urzędu m.st. Warszawy dotację na remonty, przebudowę i modernizację przychodni, zakup nowych mebli i sprzętu medycznego, nowoczesnej aparatury, otwarcie nowych poradni i pracowni. Zakład ma stabilną sytuację finansową, przeznacza więc również na inwestycje środki własne. Wszystko to kształtuje dobry wizerunek placówki, czego potwierdzeniem są dwa certyfikaty: ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.
– Nasza prestiżowa pozycja jest nie tylko moją zasługą jako menedżera, ale również kadry zarządzającej – podkreśla dyr. Zaława-Dąbrowska. Bycie wśród najlepszych jest dowodem na to, że w dobie nieustannych zmian udaje się osiągnąć sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Archiwum