13 maja 2009

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ – Doczekaliśmy się dyrektora

W 2008 r. zostały ogłoszone dwa konkursy na dyrektora MOW NFZ. Jednak nie zakończyły się wyłonieniem kandydata. 11 lutego 2009 r. do Rady MOW NFZ wpłynęło pismo prezesa NFZ o zaopiniowanie na stanowisko dyrektora MOW NFZ pani Barbary Misińskiej pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora.
Rada MOW NFZ na swoim posiedzeniu w dniu 11 lutego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnej opinii dla Barbary Misińskiej. Po jej otrzymaniu prezes NFZ powołał Barbarę Misińską na dyrektora Oddziału.
RM

Archiwum