12 maja 2009

Pomóżmy Koledze!

Osoby, które chciałyby przekazać pieniądze na rzecz poszkodowanych 17 lutego br. w Jarostowie, w wypadku śmigłowca ratowniczego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, typu PZL Mi-2plus, o znakach rozpoznawczych SP-ZXC, mogą wpłacać środki na poniższe konta:

1. Na leczenie i rehabilitację lekarza Andrzeja Nabzdyka

NRB 93957410152003020008840101

2. Na rzecz rodzin ofiar katastrofy
śmigłowca ratowniczego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

NRB 66957410152003020008840102

Archiwum