16 maja 2009

Sekcja Historyczna PTL zaprasza

Kolejne posiedzenia Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – organizowane w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 – odbędą się w następujących terminach:

29 maja br.
(piątek), godz. 11.30: Prof. dr Jerzy Woy-Wojciechowski (Warszawa) wygłosi referat:
„Jan Paweł II i medycyna”.


19 czerwca br.
(piątek), godz. 11.30: Prof. dr Ewa Bartnik (Wydział Biologii Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW) wygłosi referat:
„Genetyka – od Mendla do dnia dzisiejszego”
.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniach.

Przewodniczący Sekcji Historycznej Jan Bohdan Gliński

Sekretarz Sekcji Historycznej
Hanna Bojczuk

Archiwum