21 maja 2009

Superrejestr

Z satysfakcją informujemy Czytelników „Pulsu”, że Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzymała DYPLOM za zajęcie II miejsca w Konkursie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej na najlepiej prowadzony Okręgowy Rejestr Lekarzy, edycja 2008.

Na zdjęciu – nagrodzeni pracownicy;
od lewej: Renata Szkopek, Dominika
Siporska, Sylwia Jaworska, Maciej Lisieski

Archiwum