18 maja 2009

W trosce o rozwój medycyny i farmacji

2 kwietnia br. w Łazienkach odbyła się uroczystość wręczenia grantów naukowych Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Medycyny i Farmacji. Przyznano je po raz siódmy w konkursie na finansowanie projektów badawczych, ogłoszonym pod hasłem „Prace oryginalne wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji”.

– Granty przyznawane do tej pory były przeznaczone na badania podstawowe. Celem tych prac jest poznanie mechanizmów powstawania chorób. Mamy nadzieję, że wcześniej czy później któryś z nagrodzonych projektów doprowadzi do powstania gotowego produktu pod postacią nowego leku – powiedział prezes Zarządu Fundacji Wojciech Kuźmierkiewicz.
W tym roku granty otrzymało 5 projektów spośród 20 nadesłanych wniosków. Jednym z nagrodzonych jest projekt dr Edyty Brzóski-Wójtowicz z Zakładu Cytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego „Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna rola cytokin SDF-1”.
Fundacja finansuje także program stypendialny, którego celem jest nagradzanie najzdolniejszych doktorantów uczelni medycznych i CMKP.
W trakcie spotkania odbyła się „gorąca” debata naukowców, lekarzy praktyków i dziennikarzy na temat „Compliance – współpraca, zgodność, wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii”. Medycyna coraz skuteczniej radzi sobie z wydłużaniem ludzkiego życia i poprawą jego jakości. Im skuteczniejsze są jej metody, tym bardziej istotne dla powodzenia leczenia staje się ich prawidłowe stosowanie. Tymczasem w realiach codziennego leczenia blisko 50 proc. pacjentów nie stosuje przepisanych leków zgodnie z zaleceniami. Potwierdzają to badania przeprowadzane w wielu krajach – mówi dr hab. med. Przemysław Kardas, jeden z laureatów wcześniejszych konkursów Fundacji, obecnie zajmujący się badaniami compliance w Polsce. – Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych skutkuje bardzo różnymi, niekorzystnymi następstwami: od niechcianej ciąży w przypadku doustnych leków antykoncepcyjnych aż po zagrożenie życia przy nieprzyjmowaniu leków kardiologicznych.
Zjawisko lekceważenia zaleceń terapeutycznych obserwuje wielu lekarzy. Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong uważa je za jedną z przyczyn braku sukcesu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polsce. Prof. dr hab. med. Piotr Kuna obserwuje je w leczeniu astmy, w której skuteczność leków w przypadku stosowania zgodnego z zaleceniami jest udowodniona i łatwa do zaobserwowania. Przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyk podzielił się doświadczeniami zdobytymi w trakcie własnej terapii. Jego zdaniem w przypadkach, gdy długotrwałe leczenie farmakologiczne można zastąpić zabiegiem, nie powinno się zwlekać.
Przyczyny zjawiska braku compliance leżą zarówno po stronie lekarzy (brak autorytetu, mało czasu dla chorych), jak i pacjentów (brak wiary w wyleczenie, zapominanie i in.). mkr

Archiwum