2 maja 2009

Z Mazowsza

Chirurgia w Wyszkowie
1 kwietnia br. w wyszkowskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału chirurgicznego.

Unowocześnienie i rozbudowa oddziału pochłonęły ponad
1,4 mln zł, z czego 750 tys. przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego, ponad 450 tys. wyasygnowało Starostwo Powiatowe, a 260 tys. wyłożył szpital. Prace objęły przebudowę i remont pomieszczeń szpitalnych, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej i przeciwpożarowej. Dzięki dofinansowaniu udało się również wyposażyć sale operacyjne – zakupiono m.in.: aparat do zabiegów elektrochirurgii – diatermia z systemem uszczelniania naczyń, 3-łóżkowy aparat RTG do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć kontrolnych w zabiegach chirurgii miękkiej, przystawki ortopedyczne stołu operacyjnego do zabiegów na układach kostnych, respirator transportowy, aparat do znieczuleń z oznaczeniem poziomu gazów anestetycznych oraz monitoringiem funkcji krążenia i oddechu.

Szwedzi i cukrzyca
16 marca br. w siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbyła się polsko-szwedzka konferencja „Jak zwiększyć skuteczność prewencji cukrzycy i jej powikłań w praktyce działań samorządowych”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami z Mazowsza i regionu sztokholmskiego oraz przedstawienie aktualnego stanu badań dotyczących walki z cukrzycą. Specjaliści dyskutowali nad zwiększeniem skuteczności działań profilaktycznych i promocji zdrowia, zmierzających do zahamowania epidemii cukrzycy w Polsce. Wskaźnik zachorowalności z powodu cukrzycy (wg WHO) w krajach regionu europejskiego wynosi od 3 do 6 proc. W Polsce jest to przeciętnie od 5 do 6 proc., czyli blisko 2,5 mln osób. W skali światowej cukrzyca powoduje corocznie 3,2 mln zgonów i należy do dziesięciu najważniejszych epidemiologicznych zagrożeń życia i zdrowia człowieka. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych lat liczba pacjentów cierpiących na tę chorobę będzie systematycznie wzrastać. Obecnie na Mazowszu na cukrzycę leczy się ok. 250 tys. osób. Szacuje się, że ok. 750 tys. jest nią zagrożonych. Intensyfikacja leczenia cukrzycy ściśle wiąże się z koniecznością rozwoju kadry medycznej. Niezbędne jest zwiększenie dostępu lekarzy do specjalizacji w diabetologii, podjęcie planowej edukacji lekarzy opieki podstawowej, a także wprowadzenie kształcenia diabetologicznego w zakresie innych specjalizacji (np. okulistycznej, neurologicznej, kardiologicznej) oraz ustalenie specjalizacji diabetologicznej dla pielęgniarek i dietetyczek. Włączenie się samorządów w propagowanie programów zmierzających do zmniejszenia skutków choroby staje się koniecznością, a podejmowanie działań na rzecz zmiany stylu życia, by zapobiec cukrzycy, przyjmuje wymiar społeczny. Zorganizowanie konferencji z udziałem lekarzy ze szpitali z regionu mazowieckiego i sztokholmskiego było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu jeszcze w 2002 r.

Bez bólu w Radzyminie
Poradnia onkologiczna przy radzymińskim SPZZOZ zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Ulga w bólu” im. Macieja Hilgiera.

W konkursie wzięło udział ponad 6 tys. pacjentów, którzy swoimi głosami wybrali poradnie oraz lekarzy wykazujących szczególne zrozumienie dla problemu silnego bólu oraz umożliwiających chorym dostęp do skutecznych strategii uśmierzania długotrwałych dolegliwości bólowych. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Archiwum