12 czerwca 2009

Bezpłatny dostęp do bazy DynaMed

Bezpłatny dostęp do bazy DynaMed – z zakresu medycyny opartej na dowodach – można uzyskać do 30 czerwca 2009 r. na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych:
http://aotm.gov.pl/dynamed/dynamed.php

Baza DynaMed, stworzona przez lekarzy dla lekarzy, według badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym „Annals of Family Medicine”, vol. 3, z listopada-grudnia 2005 r., s. 507-513, zawiera najlepszy dostępny materiał z badań klinicznych dotyczących skuteczności leczenia.
Link do artykułu: http://www.annfammed.org/cgi/content/full/3/6/507

Baza DynaMed
jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym na szybką selekcję i ocenę wiarygodności źródeł informacji medycznej. Zawiera opisy przypadków klinicznych z 3000 grup tematycznych. Używa bazy Cochrane Database of Systematic Reviews oraz przeglądów AHRQ Evidence Reports, Health Technology Assessment, National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE), World Health Organization (WHO), Disease Outbreak News i wielu in. źródeł jako podstaw dowodów medycznych. Jest narzędziem udzielającym odpowiedzi w 70-87% przypadków klinicznych. W bazie, aktualizowanej codziennie, jest monitorowanych ponad 500 czasopism naukowych.
Dane są uszeregowane w praktyczny sposób: Opis choroby; Przyczyny i czynniki ryzyka; Powikłania; Historia; Diagnozowanie; Prognozowanie; Leczenie; Zapobieganie i kontrola; Przeglądy i zalecenia; Informacja dla pacjenta.

Archiwum