5 czerwca 2009

Głosy z Wiejskiej

Czesław CZECHYRA –
lekarz, poseł PO,
Kozienice:

Gorącym tematem podejmowanym przez media jest grypa wywodząca się z Ameryki Północnej. Wiadomo już, że choroba dotarła również do Polski. Wydawać by się mogło, że jest ona obecnie największym zagrożeniem dla ludzkości. A przecież tak nie jest. Do tej pory jest kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Tymczasem wirus ludzkiej grypy pochłania corocznie ok. 500 tys. ofiar; niektóre gremia twierdzą, że nawet o wiele więcej.
Oczywiście, nie można dokładnie przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Najbardziej niepokojący jest fakt, że wirus ten jest połączeniem genomu grypy ludzkiej, świńskiej i ptasiej. Należy więc do tej samej grupy wirusów co ten, który wywołał pandemię grypy w 1918 r. Szczególnie niebezpieczny jest ptasi dodatek, ponieważ w przeszłości nie było okoliczności pozwalających nam uodpornić się przeciw niemu. Są to jednak tylko przewidywania i spekulacje; zdecydowanie brakuje danych, aby rozprzestrzeniać informacje o zagrożeniu epidemią lub pandemią. Sytuacja może być trudna jesienią, w okresie zwiększonej zachorowalności. Istnieje jednak duża szansa na wyprodukowanie odpowiedniej szczepionki. Jest sporo skutecznych leków działających na wirusa grypy. Znacznie więcej wiemy też o metodach skutecznego leczenia, również powikłań pogrypowych, które są najgroźniejsze.
Trzeba sobie uświadomić, że grypa pochłania mniej ofiar aniżeli AIDS, gruźlica czy malaria. Natomiast te trzy choroby łącznie powodują śmierć mniejszej liczby ludzi niż konsekwencje palenia tytoniu. Na skutek palenia tytoniu umiera rocznie 5-6 mln ludzi na świecie. Podkomisja Zdrowia Publicznego w Sejmie zajmuje się problematyką związaną z ograniczeniem negatywnych skutków wpływu dymu tytoniowego na osoby niepalące. Odbyło się już kilka posiedzeń w tej sprawie.
Należy też skomentować istotne poczynania Sejmu, który doprowadził do znowelizowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Od najbliższych wyborów do polskiego parlamentu nie będą mogły kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Platforma Obywatelska od 5 lat wnioskowała o wprowadzenie takiego zapisu, czemu sprzeciwiali się przede wszystkim posłowie Samoobrony. Dzięki determinacji PO, po latach starań, nie będzie już miejsca dla posłów z wyrokami sądowymi.
Sejm znowelizował również ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Odbyło się to wbrew stanowisku posłów PiS. Tym razem „przeciw” byli ci sami posłowie, którzy popierali pracę poprzedniego rządu nad tzw. ustawą koszykową. Być może jest to metoda na określenie własnego stanowiska.

www.czechyra.eu
z electus@mp.pl

Aleksander SOPLIŃSKI –
lekarz, poseł PSL,
Ciechanów:

Szczepienia przeciw pneumokokom to priorytet w programie szczepień ochronnych. Choroby pneumokokowe są bowiem główną przyczyną poważnych chorób i zgonów wśród niemowląt i małych dzieci, zaś Światowa Organizacja Zdrowia zaleca powszechne szczepienie przeciw tym zakażeniom.
2 kwietnia br. Sejmowa Komisja Zdrowia jednogłośnie przyjęła dezyderat w sprawie rozszerzenia szczepień finansowanych z budżetu państwa o szczepienia przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci do drugiego roku życia. Odpowiadając na ten dezyderat, minister zdrowia poinformowała, że w roku 2009 zapewnienie szczepień wszystkim dzieciom do drugiego roku życia nie jest możliwe ze względu na ograniczenia budżetowe Ministerstwa Zdrowia. W br. w budżecie ministra zdrowia brakuje środków na realizację programu szczepień. Trudności związane z finansowaniem Programu Szczepień Ochronnych będą się w przyszłości pogłębiać ze względu na wzrost cen szczepionek oraz wzrost liczby urodzeń w Polsce.
Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie stwierdzili, że na skutek ograniczeń finansowych polski program w coraz wyższym stopniu odbiega od programów realizowanych w innych krajach Unii Europejskiej, w tym także krajach naszego regionu, jak: Czechy, Słowacja, Węgry i Litwa. W związku z tym posłowie Komisji Zdrowia zaproponowali zmianę ustawy o zakażeniach i chorobach zakaźnych z 2008 r. Zmiana powinna dotyczyć finansowania szczepień. Proponuje się wprowadzenie zapisu, że nie tylko budżet państwa powinien finansować szczepienia, ale również Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ mógłby finansować zakup szczepionek. Zmiana ta umożliwiłaby planowane rozszerzenie programu szczepień, a jednocześnie skupiłaby w jednym ręku zarówno finansowanie zakupu szczepionek, jak i ich wykonawstwo. Tego rodzaju rozwiązanie prawne pozwoliłoby na optymalizację wydatków związanych ze szczepieniami. Szczepienia ochronne to najskuteczniejszy sposób zapobiegania szerzeniu się wielu chorób zakaźnych i najbardziej opłacalna inwestycja środków publicznych.
Propozycja Komisji Zdrowia jest zgodna z pierwszym z ośmiu priorytetów pediatrycznego zespołu ekspertów ds. programów szczepień ochronnych w Polsce. Na posiedzeniu komisji podsekretarz stanu Marek Twardowski powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości wypełnić dezyderat o szczepieniach. Szkoda tylko, że nie skonkretyzował tej „przyszłości”. Aby rozwiązać ten problem, grupa posłów postanowiła wystąpić z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany obowiązujących przepisów w zakresie finansowania szczepień.

biuro_soplinski@wp.pl

Stanisław KARCZEWSKI –
lekarz, senator PiS,
Radom:

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Senatu będziemy się zajmować nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to de facto wprowadzenie długo oczekiwanego koszyka świadczeń gwarantowanych. W ustawie pojawia się nowa definicja „świadczenia gwarantowanego”, mówiąca o tym, że jest to świadczenie w całości lub jedynie częściowo współfinansowane ze środków publicznych. Niewątpliwie intencją ustawodawcy było wprowadzenie możliwości dopłacania przez obywateli do świadczeń zdrowotnych, co wzbudziło burzliwą dyskusję podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Okazało się jednak, że ministerstwo przygotowało dziesięć istotnych poprawek. W ich wyniku świadczenia, do których nie było dotychczas dopłat, w dalszym ciągu będą w pełni bezpłatne. Dzięki temu, że istnieje Senat i jest możliwość dłuższej pracy legislacyjnej, udało się usunąć z ustawy jeden z głównych zarzutów stawianych w trakcie debaty sejmowej. Wierzę, że takie sytuacje jak ta skłonią Platformę do refleksji, docenienia roli izby wyższej parlamentu i wycofania się z postulowanej likwidacji Senatu.
Podczas posiedzenia komisji wiceminister Jakub Szulc potwierdził wcześniejsze informacje prasowe o wycofaniu się rządu z planowanego wcześniej zwiększenia od 2010 roku składki zdrowotnej do 10%. Wszyscy doskonale wiemy, że naprawa systemu opieki zdrowotnej bez istotnego zwiększenia jej finansowania jest niemożliwa. Brak dodatkowych funduszy spowoduje, że jakiekolwiek zmiany będą jedynie kiepskim makijażem, niewnoszącym nic istotnego do systemu opieki zdrowotnej.
Cieszy mnie fakt, że udaje się wreszcie pozyskiwać środki z UE i część z nich trafia do najbardziej potrzebujących jednostek opieki zdrowotnej. Szpitalowi, w którym pracuję, w Nowym Mieście nad Pilicą, już drugi raz udało się skutecznie sięgnąć po fundusze z Unii. Po raz pierwszy 5 lat temu, kiedy placówka uzyskała pieniądze na zakup sprzętu medycznego, i teraz, w wysokości ponad 3 mln zł na modernizację izby przyjęć oraz budowę nowego bloku operacyjnego. Mam nadzieję, że innym szpitalom także będzie się udawało pozyskiwać środki unijne.
Mija już dwadzieścia lat od wznowienia działalności izb lekarskich. Nasze środowisko bardzo intensywnie zabiegało o ich przywrócenie. Czy zostały spełnione oczekiwania? Na pewno nie wszystkie; wiele pozostało jeszcze do zrobienia, ale pewne jest, że izby lekarskie stały się nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy. Koleżanki i koledzy pracujący w izbach bardzo dużo zrobili dla naszego środowiska. Dla mnie ważne jest także to, że zawsze na posiedzeniu Komisji Zdrowia obecni są przedstawiciele izb lekarskich i aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych parlamentu. Dziękując wszystkim tym, którzy angażowali się i angażują w pracę izb lekarskich, życzę dalszych sukcesów, powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz tego, by dalsza praca wpływała na podniesienie prestiżu naszego zawodu.

www.stanislawkarczewski.pl
z s.karczewski@wp.pl

Archiwum