15 czerwca 2009

MediCodex Script – CD prezent dla lekarzy

Pomoc dla lekarza przy przepisywaniu recept

Przejrzysta informacja o właściwościach terapeutycznych leków jest niezbędna lekarzowi w jego codziennej pracy. Ułatwienie przy odnajdywaniu takich informacji przez lekarza jest również działaniem na rzecz chorych. Wiele firm farmaceutycznych deklaruje swą prospołeczną postawę i przyjazny stosunek wobec pacjentów.
Struktura cen leków w Polsce jest bardzo skomplikowana. Ponadto lekarzowi potrzebna jest informacja o możliwościach wyboru leku nie tylko od strony farmakologicznej, ale również od strony optymalizacji kosztów leczenia. Mnogość niuansów cenowych, szczególnie leków nierefundowanych, powoduje trudności w podaniu jednej ceny leku, jednakże lekarzowi i pacjentowi najbardziej potrzebna jest orientacyjna średnia cena preparatu.
Uwzględniając te potrzeby, Wydawnictwo Medyczne MediCodex opublikowało komputerowy indeks preparatów. Jest on dla lekarza źródłem wyczerpujących informacji na temat leków – umożliwiającym szybką decyzję, co przepisać, gdy wie on już, jak chce leczyć pacjenta.
MediCodex Script zawiera informacje o wszystkich lekach na receptę obecnych na rynku. Nie tracąc czasu, lekarz odczytuje z ekranu komputera informacje niezbędne do dokonania wyboru i przepisania leku. Wystarczą dwa kliknięcia! Stworzyliśmy oryginalny system informacji, dzięki któremu lekarz błyskawicznie otrzymuje odpowiednie zestawienia preparatów do przepisania. Oczywiście, ostatecznego wyboru dokonuje sam, mając już wszystkie informacje potrzebne do przepisania recepty, z uwzględnieniem cen leków. Informacje zawarte w MediCodex Script (m.in. obecność na rynku i ceny) zostały zweryfikowane przez firmy farmaceutyczne.
MediCodex Script ułatwia lekarzowi decyzje dotyczące wyboru leku, uwzględniające optymalizację kosztów terapii poniesionych przez pacjenta, dzięki czemu korzyści odnosi i pacjent, i płatnik.
Polecamy korzystanie z MediCodex Script. Pamiętajmy, że gdy chcemy go używać we własnym komputerze, wymaga on tylko skopiowania, a nie instalacji. Następnie, w każdej chwili można – za pomocą dwóch kliknięć – przywołać potrzebne nam zestawienia leków.
Dziękujemy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, a szczególnie przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzejowi Włodarczykowi, za wsparcie i pomoc oraz za patronat i rekomendację. Dziękujemy również redaktor Ewie Gwiazdowicz za dołączenie do „Pulsu” pierwszej edycji MediCodex Script.

dr n. med. Krzysztof PIWOWARCZYK,
dyrektor

mgr farm. Ilona ŚLUGAJ,
redaktor naczelna

Wydawnictwo Medyczne
MediCodex

Archiwum