8 czerwca 2009

Nowości wydawnicze

Eponimy medyczne

Eponimy (z greckiego eponymos – dawca imienia), czyli terminy odimienne, są często stosowane w medycynie, szczególnie rozpowszechnione w anglosaskiej literaturze medycznej. I to one właśnie stały się punktem wyjścia autorów tej książki. Zebrano ich ponad 13500, nie ograniczając się jedynie do przetłumaczenia. Każde hasło zawiera zwięzły opis oraz prawie zawsze odniesienie do kluczowej pozycji piśmiennictwa. Dzięki temu książka jest pierwszym tak obszernym w polskiej literaturze leksykonem eponimów medycznych. Są w niej nie tylko nazwy chorób, zespołów i objawów, lecz również struktur anatomicznych, prób, testów i odruchów, a nawet operacji i narzędzi.
Książka przydatna i interesująca dla każdego lekarza, ucząca szacunku dla wielkiego dorobku medycyny, tworzonego przez wiele narodów na przestrzeni wieków. Zachowa swoją aktualność przez długie lata. ed

Linda Perlińska, Janusz Krzyżowski,
„MEDICAL EPONYMS. LEKSYKON”,
Wydawnictwo MEDYK, Warszawa 2009, wydanie I, obj. 680 stron

Archiwum